Zmiana w wystawianiu eRecept w mMedica od wersji 10.2.0.0

Nawiązując do komunikatu opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia, chcielibyśmy poinformować, że nastąpiły zmiany w strukturze przekazywanej eRecepty. Zmiany w eRecepcie Do najistotniejszych zmian w budowie eRecepty należą: eRecepta w mMedica po aktualizacji do wersji 10.2.0.0 …

Zmiany w standardach leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

30 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku …

Nowe zasady realizacji recept

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 roku zmieniają się zasady wystawiania …

Zmiany w e-receptach na leki psychotropowe

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje od 2 sierpnia …

Zlecenia na wyroby medyczne – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2023 roku

Do wyrobów medycznych zaliczamy m.in.: protezy, aparaty słuchowe, soczewki okularowe, ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, …

Wymagania dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej Obecnie jedyną obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych jest dokumentacja medyczna w formie elektronicznej. Dokumentacja ta może być prowadzona w postaci …

P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Co to jest P1? Platforma P1 to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Przede wszystkim jest systemem teleinformatycznym obejmującym dane, które dotyczą udzielanych świadczeń i są …