Wymagania dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej Obecnie jedyną obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych jest dokumentacja medyczna w formie elektronicznej. Dokumentacja ta może być prowadzona w postaci …

P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Co to jest P1? Platforma P1 to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jest systemem teleinformatycznym obejmującym dane, które dotyczą udzielanych świadczeń i są przetwarzane w bazie …