Zmiany w e-receptach na leki psychotropowe

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje od 2 sierpnia …

Przedłużenie dofinansowania na bezpieczeństwo informatyczne placówek medycznych

W związku z rosnącą liczbą incydentów zagrażających bezpieczeństwu placówek medycznych Minister Zdrowia postanowił sfinansować wydatki na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w tych podmiotach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo …