Aktualizacje mMedica

Aktualizacja numer 10.5.0.20394 (05.06.2024) Gabinet (+EDM)• Poprawa kopiowania załączników z wyników badań do skierowania do sanatorium.Terminarz• Poprawa podpowiadania kontynuacji leczenia dla pacjentów nie pierwszorazowych. Wdrożenie na mMedica.online Planowane wdrożenie na platformie …

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji w przeglądarce internetowej.

Rozpoczęcie korzystania z mechanizmu MFA wymaga jednorazowego wykonania czynności powiązania konta w portalu z aplikacją do uwierzytelniania. Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konfiguracji aplikacji do uwierzytelniania w przeglądarce internetowej. Pierwszym krokiem który …

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji na telefonie

Rozpoczęcie korzystania z mechanizmu MFA wymaga jednorazowego wykonania czynności powiązania konta w portalu z aplikacją do uwierzytelniania. Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konfiguracji aplikacji do uwierzytelniania w telefonie z systemem Android. Pobranie aplikacji …

Program pilotażowy centralnej e-rejestracji. Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia

W dniu 22 maja 2024 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów …

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym

Dokumentacja systemu zarządzania jakością to dokumenty określające zasady, według których podmiot leczniczy ma funkcjonować. To one wyznaczają drogę do osiągnięcia najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie wewnętrznego systemu …