Zmiany w standardach leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

30 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku …

Od 1 marca 2024 r. zmienia się zakres informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców

12 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń …

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych

Podmiot leczniczy jako wytwórca odpadów medycznych zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie określa jak postępować …