Od 1 marca 2024 r. zmienia się zakres informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców

12 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń …

Opieka koordynowana – Jak rozliczać świadczenia z budżetu powierzonego?

Przedstawiamy Państwu następujące kwestie dotyczące rozliczania świadczeń z budżetu powierzonego opieki koordynowanej: Rozporządzenie koszykowe i jego implementacja w NFZ 15 września 2022 roku wprowadzono nowelizacje rozporządzenia Ministra Zdrowia …

Opieka koordynowana – ścieżki koordynacji i badania diagnostyczne, schemat postępowania w opiece koordynowanej

1 października 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W rozporządzeniu tym dodano opiekę koordynowaną jako …