Dokumentacja systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym

Dokumentacja systemu zarządzania jakością to dokumenty określające zasady, według których podmiot leczniczy ma funkcjonować. To one wyznaczają drogę do osiągnięcia najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie wewnętrznego systemu …

Zdarzenia niepożądane a wewnętrzny system zarządzania jakością

Zdarzenia niepożądane w kontekście opieki zdrowotnej stanowią jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją zarówno instytucje medyczne, jak i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pacjentów. Wewnętrzny system zarządzania jakością obowiązkowy od 30 …

Zapisy do Programu Profilaktyka 40 Plus możliwe bez e-rejestracji do 30 czerwca 2024 r.

Od 31 marca 2024 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Rozporządzenie uchyla warunek, …

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych

Podmiot leczniczy jako wytwórca odpadów medycznych zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie określa jak postępować …