Zmiana w wystawianiu eRecept w mMedica od wersji 10.2.0.0

Nawiązując do komunikatu opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia, chcielibyśmy poinformować, że nastąpiły zmiany w strukturze przekazywanej eRecepty. Zmiany w eRecepcie Do najistotniejszych zmian w budowie eRecepty należą: eRecepta w mMedica po aktualizacji do wersji 10.2.0.0 …