Aktualizacja numer 10.4.0 (06.05.2024)

Deklaracje
• Poprawa importu eDeklaracji w obszarze dodawania adresu pacjenta.
• Poprawa mechanizmu importu szablonu deklaracji.
eRejestracja
• Poprawa mechanizmu definiowania predefiniowanych filtrów wolnych terminów dla wybranego zakresu realizowanych świadczeń na NFZ/prywatne w konfiguracji podstawowej.
• Umożliwienie wprowadzenia znaku dolara w konfiguracji domyślnej ścieżki wykonywania kopii bazy danych eRejestracja.
eRejestracja P1
• Dodanie pobierania informacji o szczepieniach pacjenta z systemu centralnego w rezerwacji/rejestracji. Dodanie miękkiej walidacji na wiek pacjenta, któremu realizowane jest szczepienie HPV podczas zatwierdzania rezerwacji/rejestracji.
• Dostosowanie obsługi wysyłki wizyt do systemu centralnej eRejestracji P1 po wystąpieniu zerwania połączenia w trakcie komunikacji.
• Poprawa zapisu danych kontaktowych pacjenta podczas pobierania wizyt z centralnego systemu eRejestracji. Poprawa zapisu informacji o dawce szczepionki podczas pobierania wizyt z centralnego systemu eRejestracji.
• Umożliwienie zarejestrowania komórki organizacyjnej z kodem res. VII czterocyfrowym w eRejestracji centralnej.
eSkierowanie
• Dodanie wyświetlania załączników do komentarzy na skierowaniu do sanatorium.
Ewidencja
• Dodanie miękkiej walidacji na długość tekstu wprowadzonego do uwag na karcie ChUK.
• Dostosowanie wysyłki karty zgłoszenia NOP do przepisów z dnia 15.04.2024.
• Obsługa komunikatu podczas dodawania nowej pozycji do kolejki oczekującej dla przypadku daty rezerwacji wcześniejszej niż data wystawienia eSkierowania.
• Poprawa mechanizmu wystawiania wniosków o UDM.
• Poprawa przenoszenia się danych adresowych opiekuna do danych adresowych pacjenta.
• Poprawa sprawdzania procedury medycznej w walidacjach definiowanych przy autoryzacji wizyty.
• Umożliwienie ukrycia kolumny PESEL w słowniku personelu (parametr konfiguracyjny „SLU\UKRYJ_PESEL_PERS”).
eWyniki
• Dodanie możliwości ponownego rozbijania w punkcie pobrań już rozbitych zleceń.
• Dodanie na liście zleceń w punkcie pobrań informacji o komórce organizacyjnej oraz personelu zlecającym wykonanie badań.
• Poprawa generowania zleceń na badania laboratoryjne dla badań ze znacznikiem ‘osobne zlecenie’.
eZLA
• Zmiana wersji schematu dla dokumentu anulowania eZLA oraz unieważnienia druków eZLA.
Gabinet (+EDM)
• Dodanie aktualnego druku “Niebieskiej karty – A”.
• Dodanie ewidencji “Wywiadu głównego” do czynników ryzyka i wywiadów, historii wizyt, stanu zdrowia oraz dokumentacji EDM.
• Dodanie kopiowania danych z poprzedniego skierowania na Rehabilitację leczniczą KRUS.
• Dodanie personelu nieaktywnego, który zrealizował co najmniej jedną wizytę, do listy realizujących w historii wizyt.
• Dodanie w historii wizyt w gabinecie filtra na kod świadczenia.
• Poprawa długości kodu wyrobu medycznego na wydruku wizualizacji zlecenia na wyroby medyczne.
• Poprawa wyświetlania danych zabiegu na wizycie lekarskiej.
• Zmiana wyświetlanych danych placówki na karcie zgonu.
Gabinety specjalistyczne
• Dodanie na karcie zgonu zaznaczenia danych o wykształceniu (pobieranych z kartoteki pacjenta).
Harmonogram przyjęć
• Umożliwienie zbiorczego uzupełniania statystyk do 6 miesięcy wstecz.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie do stopki wydruku dokumentacji EDM informacji o wersji programu mMedica.
• Dodanie możliwości planowania Interwencji w wybranych dniach tygodnia, w planowaniu opieki pielęgniarskiej.
• Dodanie na zakładce „Rozliczenia” filtru na rok i miesiąc.
• Umożliwienie wystawienia zwolnienia lekarskiego w przebiegu hospitalizacji planowanej i długoterminowej.
Komercja
• Dodanie możliwości przywrócenia do poprzedniego statusu umowy komercyjnej.
• Dodanie na umowie możliwości wybrania domyślnej formy zapłaty oraz określenia sposoby zapłaty dla pacjenta w parametrach konfiguracyjnych.
• Dodanie w oknie przeglądu realizacji umów filtra na umowy z usługami, dla których nie wystawiono faktury.
• Dodanie w przeglądzie realizacji umów komercyjnych filtra na nazwę umowy.
• Poprawienie wyświetlania zakresu dat na zestawieniu świadczeń komercyjnych.
• Udostępnienie pól “Dodatkowe informacje na fakturze” oraz “Rodzaje załączników” na podpisanej umowie. Dodanie możliwości wyczyszczenia pola “Termin zapłaty” na umowie.
• Umożliwienie wybrania konta bankowego na fakturze i korekcie faktury kontrahenta.
• Usunięcie walidacji pustych pozycji cennika usług komercyjnych.
• Zablokowanie możliwości edycji faktury, do której wystawiono korektę.
• Zmiana nazwy okna “Operacje kasy” na “Operacje gotówkowe kasy”.
Komunikacja
• Poprawa operacji zmiany hasła w systemie eWUŚ.
• Umożliwienie logowania komunikacji z systemami zewnętrznymi.
Księgi i raporty
• Dodanie do wykazów opartych na widoku zrealizowanych szczepień możliwości wybrania płci i daty urodzenia pacjenta.
• Dodanie raportu o zgłoszeniu zakażenia do raportów pomocniczych.
• Optymalizacja raportu wizyt bez deklaracji POZ.
• Poprawa deklaracji operatorów dla raportów definiowalnych.
Medycyna pracy
• Poprawa na wydruku daty wydania orzeczenia lekarskiego badania kierowców.
• Poprawa oznaczania aktywności pól na kartach medycyny pracy.
• Rozdzielenie badań dla marynarzy w zależności od rodzaju żeglugi oraz uaktualnienie świadectwa zdrowia dla marynarzy żeglugi śródlądowej.
• Uaktualnienie podstawy prawnej na orzeczeniu badania policjantów medycyny pracy.
• Umożliwienie uzupełnienia jedynie zakładki wywiad lekarski w oknie wywiad zawodowy.
Nie dotyczy
• Rozszerzenie pola ilości substancji czynnej dla leku recepturowego o kolejne znaki po przecinku.
Obrót lekami
• Dostosowanie inwentaryzacji do obowiązującego komunikatu ZSMOPL (zmiana transakcji IR+, IR- na transakcję INW).
Opieka domowa
• Dodanie wizyty fizjoterapeutycznej do opieki domowej.
• Dodanie wizyty psychologicznej do opieki domowej.
Opieka dzienna
• Dodanie danych z przyjęcia do opieki dziennej rehabilitacyjnej, do historii pobytu.
Opieka koordynowana
• Poprawa działania aplikacji podczas usuwania wizyty z aktywnym dokumentem IPOM.
• Umożliwienie kopiowania dat w HIPOM dla badań w statusie “Zrealizowane”.
Pielęgniarstwo
• Rozbudowa wydruku wykonanych zabiegów.
• Zdjęcie walidacji na konieczność posiadania deklaracji do lekarza w gabinecie lekarza i pielęgniarki.
Pracownia diagnostyczna
• Aktualizacja wydruku podsumowania wizyty w gabinecie lekarskim.
• Dodanie skierowań do pracowni diagnostycznej.
• Rozbudowa ustawień domyślnych dla personelu o podpowiadanie domyślnych badań diagnostycznych.
Recepta
• Poprawa dodawania leków na receptę, których ilość w opakowaniu podrzędnym jest nie mniejsza niż 10000.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Dodanie dat wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w informacji dla lekarza kierującego w rehabilitacji.
• Dodanie możliwości wyłączenia możliwości wydruku danych adresowych oraz numeru PESEL na wydruku planu zabiegów.
• Poprawa działania edycji danych cyklu.
• Włączenie wyszukiwania przeszłych terminów zabiegów rehabilitacyjnych.
Rozliczenia
• Poprawa działania kliknięcia w nagłówek kolumny w opcji ‘Rozliczenia > Przegląd rachunków’.
• Poprawa eksportu faktur pacjentów do JPK_VAT.
• Poprawa wyliczania czasu trwania cyklu w uzupełnianiu świadczeń.
Stomatologia (+EDM)
• Podpowiadanie powierzchni w zbiorczym przeliczaniu pakietów.
• Poprawa weryfikacji liczby wykonań podczas dodawania symbolu na diagram zębowy.
Terminarz
• Dodanie uprawnienia do wydruku planu wizyty w terminarzu.
• Poprawa błędu związanego ze zbyt krótkim polem na uwagi podawanym przy odwołaniu rezerwacji w harmonogramie przyjęć.
Zarządzanie
• Dodanie możliwość zapamiętywania pinu do certyfikatu kwalifikowanego użytkownika.
• Ujednolicenie sposobu przechowywania kodu GTIN jako wartości 14-sto cyfrowej.
• Umożliwienie zablokowania możliwości realizacji wizyt NFZ pacjentów bez potwierdzenia prawa do świadczeń w kontekście użytkownika, stacji.
• Wyłączenie wyświetlania nadmiarowych ostrzeżeń podczas wykonywania migracji ustawień domyślnych personelu z poprzedniego roku.
Zdarzenia medyczne
• Poprawa automatycznej wysyłki zdarzeń medycznych dla autoryzacji wizyty z parametrem zmiany daty zakończenia wizyty.
• Poprawa problemów występujących podczas aktualizacji bazy danych z wersji 10.1 i starszych.
• Zmiana sposobu wysyłki identyfikatora płatnika dla pozycji rozliczeniowej w zdarzeniach medycznych.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.3.1.20380 (29.04.2024)

Recepta
• Zmiana sposobu zapisywania ilości opakowań i wielkości opakowania leków złożonych na recepcie.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.3.1 (11.04.2024)

ACMDR
• Poprawa zadania indeksacji dokumentów poprzez mMService.
Gabinet (+EDM)
• Poprawa działania walidacji dla pola “Godzina transportu” w skierowaniu na transport.
Harmonogram przyjęć
• Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć, dla procedur obowiązujących od 01.04.2024.
Komunikacja
• Poprawa dodawania schematów eksportu w menedżerze eksportów.
Pielęgniarstwo
• Przywrócenie ograniczenia walidacji na rozpoznania w wizytach POZ tylko do wizyt ze świadczeniem porada i porada patronażowa.
Zarządzanie
• Poprawa przekazywania ścieżki dla kopii zapasowych w mmbackup.
• Usunięcie predefiniowanej walidacji definiowanej na brak diagnozy psychologicznej.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.3.0.20376 (09.04.2024)

Ewidencja
• Poprawa błędu przy wydruku zlecenia na transport.
Gabinet (+EDM)
• Poprawa domyślnej kolejności pozycji na liście pacjentów do gabinetu.
Recepta
• Poprawa wysyłki elementu czas kuracji dla recept 365 dni.
Zarządzanie
• Poprawa ewidencji szablonów harmonogramu przy wyłączonym module „eRejestracja+”.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.3.0 (02.04.2024)

ACMDR
• Dodanie możliwości konfiguracja repozytoriów dla rodzajów dokumentów w archiwum.
• Dodanie możliwości wyszukiwania i pobrania dokumentów zdeponowanych w zewnętrznym repozytorium Chmura dla Zdrowia.
• Zmiana sposobu konfiguracji eRepozytoriów.
eRejestracja
• Umożliwienie wyszukiwania i pobierania dokumentów jednocześnie z eArchiwum oraz eRepozytorium w chmurze.
eRejestracja P1
• Dodanie rezerwacji wizyty na szczepienie przeciwko COVID-19 w centralnym systemie eRejestracji P1.
• Poprawa problemu występującego podczas pobierania rezerwacji z centralnego systemu eRejestracji – przy braku elementu eSkierowania.
eSkierowanie
• Zmiana nagłówka w Skierowaniach do szpitala.
Ewidencja
• Aktualizacja listy personelu o: pedagoga oraz psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Aktualizacja uprawnień w danych pacjenta.
• Dodanie ewidencji zgłoszenia NOP na dedykowanej formatce w Gabinecie Lekarza.
• Dodanie możliwości wydruku karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP).
• Dodanie nowych kolumn do przeglądu pacjentów w gabinecie lekarskim.
• Dodanie zapamiętywania w historii zmian danych pacjenta informacji o dodaniu lub usunięciu opiekuna.
• Poprawa działania rejestracji w przypadku występowania błędów komunikacji z systemem eWUŚ.
• Poprawa obsługi czytników NFC na potrzeby eDowodów.
• Poprawa odpytywania statusu eWuś w zbiorczym sprawdzaniu potwierdzeń.
• Poprawa odtwarzania kopii bazy dodatkowo zabezpieczonej hasłem.
• Poprawa weryfikacji danych pacjenta w przypadku zaznaczenia opcji ten sam adres zameldowania.
• Poprawa zapisu nazwy płatnika na zwolnieniu eZLA dla pacjentów posiadających więcej niż jednego płatnika.
Gabinet (+EDM)
• Aktualizacja zlecenia na transport sanitarny.
• Dodanie pola “Wizyta – diagnoza psychologiczna” do walidacji definiowanych z grupy “Gabinet – Autoryzacja wizyty”.
• Dodanie zapisu elektronicznej dokumentacji medycznej dla karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego.
• Przeniesienie zakładki zgłoszenia NOP do zakładki druków w gabinecie lekarza.
• Umożliwienie oznaczenia przyczyny zmiany jako nieaktualne w EDM.
• Usunięcie skali wzrokowo-analogowej VAS z formatki karty leczenia bólu.
• Wyłączenie nadmiarowej informacji o braku wypełnienia ankiety kwalifikacji wstępnej.
Gabinety specjalistyczne
• Dodanie bazy do badania okulistycznego.
Harmonogram przyjęć
• Dodanie informacji o konieczności wyeksportowania usuniętej kolejki przed dodaniem takiej samej.
• Ustawienie domyślnej wartości znieczulenia – NIE – w kolejkach do procedury 20015 i 20016.
• Włączenie walidacji przy dodawaniu pozycji do harmonogramu przyjęć “oczekujący objęty opieką onkologiczną lub z kartą DILO”, gdy planowana data realizacji jest w tym samym dniu co data wpisu.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie pola “Uwagi” w oknie pielęgnacji odleżyn.
• Dodanie skali Aldreta na zakładce “Sala wybudzeń/OIOM” do hospitalizacji 1-go dnia i planowanej.
• Odblokowanie pola zasadnicze w rozliczeniu hospitalizacji.
• Umożliwienie ewidencji skali ŻChZZ w hospitalizacji 1-go dnia.
• Umożliwienie modyfikacji zawartości słownika oceny wkłucia obwodowego.
• Umożliwienie zlecenia zabiegów rehab. w hospitalizacji i opiece dziennej na konkretne dni.
• Uzupełnienie danych na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego w przypadku zgonu pacjenta.
Instalator
• Usunięto autoryzację do bazy danych w instalatorze mModuły w przypadku braku lokalnej instalacji bazy danych.
Komercja
• Dodanie blokady na wysyłkę faktury/rachunku/korekty do kontrahenta, który nie ma uzupełnionego hasła szyfrowania faktur.
• Dodanie informacji o zlecającym do wykazu definiowanego „Zestawienie świadczeń komercyjnych”.
• Dodanie możliwości filtrowania wizyt komercyjnych w przeglądzie wizyt po statusie realizacji.
• Dodanie możliwości zawężenia umów podczas dodawania nowego rachunku (wg kontrahenta) oraz poprawa prezentacji danych pacjenta na zakładce ubezpieczenia komercyjne.
• Dodanie roli odbiorcy, wystawcy przy eksporcie rachunków do systemu KSeF.
• Poprawa pokazywania podstawy prawnej zwolnienia z VAT na wydruku faktury komercyjnej.
• Poprawa wystawiania faktur dla pacjenta ze sposobem płatności mieszanym lub kartą lub przelewem.
• Wprowadzenie drukowania adresu zamieszkania na fakturze dla pacjenta/opiekuna, z możliwością zmiany na adres zameldowania.
• Wprowadzenie podpowiadania miesiąca na podstawie Data do dla faktur wystawianych w przeglądzie realizacji umów.
Komunikacja
• Dodanie automatycznego pobierania UPO z KSeF w mmService.
• Dodanie możliwości elektronicznej wysyłki karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP).
• Usunięcie danych adresowych osoby wystawiającej z dokumentów PIK HL7 CDA, dla których nie są one wymagane. Umożliwienie określenia w rejestrze personelu, czy dane kontaktowe osoby wystawiającej mają być umieszczane w dokumentach PIK HL7 CDA.
• Usunięcie duplikatów podczas eksportu kart ChUK. Dodanie możliwości eksportu kart ChUK z przeglądu kart ChUK.
Księgi i raporty
• Poprawa filtrowania listy widoków danych.
Medycyna pracy
• Dodanie dla personelu oznaczeń ograniczających możliwość wykonywania badań w wybranych zakresach medycyny pracy.
• Dodanie filtra na zakres dat następnego badania w Rejestrze wydanych orzeczeń lekarskich.
MS/GUS
• ZD3 – uwzględnienie wizyt domowych NiŚOLiP.
Opieka domowa
• Dodanie możliwości wydruku Karty wizyt pielęgniarki.
• Dodanie okna rozpoznań.
• Dodanie planu opieki do opieki domowej.
• Dodanie przeglądu wykonania planu opieki do opieki domowej.
• Dodanie wykonania planu opieki do opieki domowej.
• Dodanie wywiadu pielęgniarskiego do opieki domowej.
Opieka dzienna
• Dodanie schematów planów opieki w module opieki dziennej.
• Dodanie wydruku ‘Zgoda na leczenie’ w opiece dziennej.
Opieka koordynowana
• Dodanie korekty kodu świadczenia dla wizyt z wystawionym IPOM podczas pierwszej autoryzacji.
Pharmindex
• Umożliwienie przepisania antybiotyku stosowanego miejscowo na receptę 365 dni.
Pielęgniarstwo
• Dodanie możliwości wprowadzenia skali Norton na opiece pielęgniarskiej w gabinecie pielęgniarki.
Recepta
• Dodane obsługi wystawiania recept na leki z dwiema jednostkami miary w opakowaniu (np. 10 ampułek po 5 ml).
• Odblokowanie w wizycie komercyjnej możliwości zaznaczenia na recepcie uprawnienia “DZ” oraz “S” (dla “pro auctore” lub “pro familia”).
• Poprawa mechanizmu podpowiadania odpłatności.
• Poprawa podpowiadania 365 dni na recepcie z antybiotykiem.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Dodanie skali Barthel, skali Rankina oraz leczenie bólu do gabinetu rehabilitacyjnego.
Rozliczenia
• Dodanie do wydruku faktury kodu QR umożliwiającego weryfikację obecności faktury w systemie KSeF.
• Dodanie integracji z KSeF z poziomu przeglądu rachunków kontrahentów oraz przeglądu rachunków w opcji Rozliczenia.
• Dodanie umiejscowienia podania leku w rozliczeniu na zakładce programów lekowych.
• Dodanie wyświetlania PESEL-u i daty urodzenia pacjenta w danych szablonu rachunku.
• Możliwość wybrania wielu pozycji do wykonania eksportu do pliku JPK_FA.
• Wprowadzenie możliwości zapisu tokenów dostępowych do KSeF na poziomie użytkowników systemu.
Terminarz
• Dodanie podpowiadania kategorii medycznej pacjenta na podstawie pola „Cito” ze skierowania.
Zarządzanie
• Dodanie obsługi hiperłączy w wiadomościach poczty wewnętrznej.
• Poprawa parametru “Pamiętaj PIN do certyfikatu”.
• Zablokowanie wyboru realizującego raport z wykonanych świadczeń w przypadku, gdy użytkownik jest realizatorem.
Zdarzenia medyczne
• Dodanie możliwości archiwizacja logów zdarzeń medycznych w zewnętrznym pliku.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.2.0.20372 (01.03.2024)

Recepta
• Poprawa wysyłania recepty z dawkowaniem standardowym.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.2.0.20370 (29.02.2024)

Gabinet (+EDM)
• Poprawa autoryzacji wizyty z uzupełnionymi danymi zabiegu.
Komercja
• Poprawa wystawiania rachunku pacjenta z poziomu kartoteki pacjentów.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.2.0 (27.02.2024)

eRejestracja
• Poprawa zakładania konta nowego pacjenta.
eRejestracja P1
• Dodanie synchronizacja rezerwacji z systemem eRejestracji P1 przez mmService.
• Poprawa wysyłki daty zakończenia wizyty do systemu Centralnej eRejestracji P1.
• Wysyłanie wizyty jako historycznej w przypadku wystąpienia błędu rezerwacji w systemie centralnym.
eSkierowanie
• Dodanie możliwości filtrowania po kluczu p1 w rejestrze wystawionych eSkierowań.
• Dodanie uzasadnienia przyznania dla e-zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w przypadku uprawnień dodatkowych 47ZN, 47DN, 47ZND.
• Poprawa pobierania komentarzy podczas sprawdzania statusu eSkierowania do sanatorium.
• Poprawa zapisu do archiwum pobranego skierowania z P1.
Ewidencja
• Ograniczenie możliwości ewidencji danych dla asystenta medycznego tylko dla konkretnego lekarza.
• Poprawa dodawania karty profilaktyki ChUK.
• Poprawa na wydruku informacji o placówce wystawiającej wniosek PR4.
• Uzupełnienie listy krajów EKUZ w danych pacjenta.
• Zmiana importu pliku kwalifikacji do profilaktyki zdrowotnej w związku z nową wersją dokumentu.
Gabinet (+EDM)
• Aktualizacja druku wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
• Poprawa prezentacji nazwiska lekarza zgłaszającego na wydruku zgłoszenia ZLK-1.
• Rozbudowa skierowania na badanie cytologiczne o pola na liczbę porodów i informacje dodatkowe/zalecenia.
• Uproszczenie dopisywania załączników w skierowaniu do sanatorium.
Harmonogram przyjęć
• Dodanie podpowiadania operowanej strony i okolicy ciała na podstawie danych e-skierowania.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie walidacji na datę wypisu w przypadku braku rozpoznania.
• Poprawa eksportu komunikatem SWIAD informacji o wpisie pacjenta na listę oczekujących dla hospitalizacji z wieloma pobytami.
• Poprawa mechanizmu dodawania diagnozy wraz z interwencją w planie opieki w hospitalizacji.
• Poprawa wydruku historii choroby.
• Poprawa wydruku obserwacji w historii choroby.
Instalator
• Przebudowa formatki zarządzania bazami danych.
Komercja
• Dodanie kolumn dotyczących umowy i pakietu w rozliczeniu wizyty i przeglądzie wizyt.
• Dodanie na zestawieniu świadczeń w module komercyjnym kodu edycyjnego komórki organizacyjnej.
• Dodanie w terminarzu do listy rezerwacji kolumny z numerem umowy dla wizyt komercyjnych.
• Poprawa eksportu i importu cenników w module komercyjnym.
• Poprawa funkcjonalności związanej z wystawianiem faktur komercyjnych dla pacjenta.
• Poprawa mechanizmu podpowiadania terminu zapłaty dla korekt rachunków dla kontrahentów.
Komunikacja
• Poprawa procedury zmiany hasła do systemu eWUŚ.
• Wprowadzenie funkcjonalności komunikacji z ZUS dot. wniosku PR4 (Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS).
Koszty
• Dodanie możliwości filtrowania pozycji podrzędnych w katalogu prowizji lekarskiej po rodzaju personelu Dietetyk.
Księgi i raporty
• Dodanie do raportu własnego CLPACJENT informacji o uprawnieniach dodatkowych pacjenta.
• Poprawa zapisu zabiegów z gabinetu pielęgniarki do księgi zabiegów.
Medycyna pracy
• Dodanie filtrów na adres i umowę dla słownika kontrahentów na rezerwacji wizyty medycyny pracy.
• Dodanie możliwości uzupełnienia badania przedmiotowego w zakresie wzroku w oknie wywiadu zawodowego.
• Poprawa widoczności załączników pacjenta w wynikach konsultacji na karcie badania profilaktycznego.
MS/GUS
• Dodanie formularza MZ-11 za 2023 rok.
• Dodanie formularza MZ-35A za 2023 rok.
Obrót lekami
• Obsługa faktur w wersji 4.9.8.0 i 4.9.9.0.
Opieka dzienna
• Dodanie ewidencji dokumentacji archiwalnej.
• Dodanie ewidencji procedur i procedur planowanych do przyjęcia w opiece dziennej.
• Dodanie kolumny “Ocena postępów/przebiegu leczenia (z rodz./opiek.)” w historii pobytu opieki dziennej psychiatrycznej.
• Dodanie komunikatu o danych znajdujących się w edycji przy wyjściu z opieki dziennej.
• Dodanie obsługi opieki dziennej komercyjnej.
• Dodanie porady lekarskiej specjalistycznej do opieki dziennej rehabilitacyjnej.
• Dodanie zakładek „Ocena i plan terapii zaburzeń SI” oraz „Terapia/ocena zaburzeń SI”.
• Poprawa błędu po niespodziewanym zamknięciu aplikacji.
• Poprawa prezentacji wykonanych zabiegów w historii pobytu i na karcie informacyjnej w opiece dziennej.
• Zmiana sposobu wyliczania wieku pacjenta w uzupełnianiu świadczeń.
Opieka koordynowana
• Dodanie do widoku danych „Pacjenci – opieka koordynowana” informacji o liczbach zleconych porad edukacyjnych.
• Dodanie warunku na aktywną deklarację w zestawieniu “Pacjenci objęci opieką koordynowaną”.
• Wyróżnienie kolorem harmonogramów HIPOM, które nie mają zaplanowanych wszystkich terminów.
Pielęgniarstwo
• Dodanie sprawozdania kwartalnego z przeprowadzonych szczepień.
• Dodanie sprawozdania kwartalnego ze szczepień na podstawie kart uodpornienia.
Pracownia diagnostyczna
• Dodanie daty zlecenia na liście do gabinetu diagnostycznego.
• Dodanie funkcjonalności anulowania zlecenia na badania diagnostyczne w pracowni diagnostycznej.
• Modyfikacja usuwania badań diagnostycznych na wizycie.
Recepta
• Umożliwienie określenia okresu stosowania leku przepisanego na receptę.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Poprawa mechanizmu podpowiadania uprawnień dodatkowych dla rozliczeń.
Rozliczenia
• Dodanie pola “Rozliczenie – teryt. dla psychiatrii i leczenia uzależnień” do walidacji definiowanych z grupy “Rozliczenie wizyty NFZ”.
• Poprawa eksportu komunikatem SWIAD wizyt, w których dokumentem potwierdzającym prawo pacjenta do świadczeń jest oświadczenie opiekuna złożone w sposób inny niż papierowy.
Stomatologia (+EDM)
• Dodanie możliwości ustawienia maksymalnej liczby wykonań dla ważności “Zawsze” atrybutu symbolu w Stomatologii.
Terminarz
• Dodanie możliwości wpisania uwag do odwołania rezerwacji.
• Wprowadzenie możliwości wykonania wydruku zbiorczego grafików pracy na zadaną datę.
Wsparcie rozliczeń
• Dodanie funkcjonalności kopiowania algorytmów rozliczeń dla wsparcia rozliczeń.
• Poprawa zestawienia badań w opcji wsparcia rozliczeń.
Zdarzenia medyczne
• Zmiana w wysyłce zasobu payor w przypadku pacjentów z kartą EKUZ.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 10.1.0 (30.01.2024)

eRejestracja P1
• Przesłanie informacji o usunięciu wizyty do centralnego systemu eRejestracji.
Ewidencja
• Dodanie możliwości definiowania własnej polityki haseł.
• Dodanie możliwości wprowadzenia numeru prawa wykonywania zawodu dla farmaceuty oraz dodanie walidacji na ten numer.
• Dodanie wydruku raportu wystawianych zgłoszeń ZLK-1.
• Poprawa generowania pliku xml dla karty CHUK.
• Poprawa zbiorczego sprawdzania statusu eWUŚ przy włączonym stronicowaniu.
• Umożliwienie obsługi dwóch dokumentów UE.
• Umożliwienie wyboru w rozliczeniu dwóch takich samych dokumentów uprawnień z różnym terminem ważności.
Gabinet (+EDM)
• Optymalizacja wyświetlania powiadomień, w gabinecie lekarza, pielęgniarki.
• Poprawa problemu z usunięciem wizyty powiązanej z wynikami z antropometrii.
• Umożliwienie anulowania częściowo zrealizowanego comiesięcznego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na jego niezrealizowaną część.
Harmonogram przyjęć
• Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć, dla procedur obowiązujących od 01.01.2024.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie informacji z zakładek skali ocen NRS oraz leczenia żywieniowego do historii choroby w hospitalizacji.
Instalator
• Dodanie weryfikacji numeru generacji wybranych słowników w instalatorze.
• Poprawa działania trybu automatycznego instalatora w przypadku wystąpienia błędu aktualizacji.
• Poprawa przechwytywanie błędu przebudowy indeksów.
• Usprawnienia dot. obsługi aktualizacji i naprawy PostgreSQL.
Komercja
• Dodanie dla cenników filtra na zakres usług.
• Dodanie dla umowy ryczałtowej komercyjnej rocznej opłaty za gotowość.
• Dodanie możliwości dopisania uwag do rozliczania podczas dodawania usług komercyjnych.
• Dodanie możliwości dopisania w danych podstawowych kontrahenta adresu korespondencyjnego.
• Dodanie możliwości filtrowania operacji kasowych po numerze drukarki.
• Dodanie możliwości filtrowania rachunków kontrahentów po nazwie nabywcy oraz odbiorcy.
• Dodanie możliwości podania Kosztu jednostkowego, Ceny wewnętrznej w cennikach.
• Dodanie możliwości wydrukowania potwierdzenia (KP) podczas wydruku paragonu oraz możliwości wydruku potwierdzenia wpłaty (KP) oraz wypłaty (KW) w operacjach kasowych.
• Dodanie możliwości wydrukowania w przeglądzie rachunków kontrahenta koperty.
• Dodanie możliwości wydruku informacji dodatkowych na fakturze dla pacjenta.
• Dodanie możliwości wydruku załączników do faktury w zależności od typu załącznika wybranego przy umowie.
• Dodanie możliwości wykonania modyfikacji faktury komercyjnej dla pacjent po jej zatwierdzeniu.
• Dodanie możliwość wybrania terminu zapłaty ustawionego na 21 dni oraz możliwości wprowadzenia własnej wartości.
• Dodanie obsługi wysyłki załączników do faktur za pośrednictwem poczty e-mail.
• Dodanie raportu ‘Zestawienie świadczeń komercyjnych’.
• Dodanie w katalogu umów możliwości wyfiltrowania umów bliskich zakończenia.
• Poprawa pokazywania Operacji kasy – wykazywanie tylko operacji wykonanych gotówką.
• Poprawa prezentacji płatności w przeglądzie rachunków pacjenta.
• Usunięcie niepotrzebnych informacji z wydruku faktury, faktury uproszczonej oraz rachunku dot. osoby wystawiającej, odbierającej.
• Wprowadzenie możliwości zbiorczego wystawiania faktur komercyjnych.
Komunikacja
• Dodanie operacji zmiany hasła w systemie zewnętrznym SIMP.
Księgi i raporty
• Umożliwienie dodawania wpisów do księgi przyjęć dla wizyt pracowni diagnostycznej.
Medycyna pracy
• Dodanie filtra na zakres dat w Rejestrze wydanych orzeczeń lekarskich.
• Dodanie kopiowania badań przedmiotowych na karcie badania kierowców oraz karcie profilaktycznej w medycynie pracy.
• Dodanie podpowiadania rozpoznań z wizyty na kartę badania profilaktycznego w medycynie pracy podczas jej tworzenia.
• Umożliwienie edycji danych pracodawcy na karcie badania sanitarno-epidemiologicznego.
• Zmiana domyślnej konfiguracji pierwszej zakładki w wizycie medycyny pracy.
MS/GUS
• Dodanie formularza MZ-13 za 2023 rok.
• Dodanie formularza MZ-14 za 2023 rok.
• Dodanie formularza MZ-15 za 2023 rok.
• Dodanie formularza MZ-19 za 2023 rok.
• Dodanie formularza MZ-29A za 2023 rok.
Opieka dzienna
• Dodanie możliwości wydruku zlecenia na zabiegi rehab. w opiece dziennej.
• Dodanie okna rozpoznań w Opiece dziennej.
• Poprawa wysyłki rozliczeń z opieki dziennej.
Opieka koordynowana
• Dodanie do listy pacjentów objętych opieką koordynowaną szczegółowych informacji o HIPOM, wizytach, deklaracjach i uwagach.
• Dodanie rozpoznań N18, R73 i R73.0 do słownika rozpoznań opieki koordynowanej.
• Dodanie wersjonowania dokumentu IPOM.
Pielęgniarstwo
• Dodanie godziny na wydruku skierowania do pielęgniarki/położnej.
• Dodanie zakładki “Zaświadczenie przed szczepieniem” w gabinecie pielęgniarki.
• Zmiana sposobu podpisywania szczepień w ramach zdarzeń medycznych, na podpis pracownika medycznego.
Pracownia diagnostyczna
• Dodanie funkcjonalności kopiowania opisu z poprzednich wyników w oknie badania diagnostycznego.
• Poprawa widoczności załączników do badań z pracowni diagnostycznej w danych medycznych pacjenta.
Recepta
• Poprawa mechanizmu wysyłki recept z pozycjami zawierającym substancje czynne.
• Poprawa mechanizmu zbierania logów podczas nieudanej próby anulowania eRecepty.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Poprawa usuwania wpisów z księgi zabiegów rehabilitacyjnych po usunięciu wizyty rehabilitacyjnej.
Rozliczenia
• Dodanie kolumn usprawniających rozliczenie świadczeń.
• Dodanie miękkiej walidacji na date sprzedaży przy zatwierdzaniu rachunku.
• Dodanie podpowiadania kodu teryt. w rozliczeniach.
• Obsługa różnych formatów CSV podczas zaczytywania pliku raportu profilaktyki 40+ dla zdarzeń medycznych.
• Poprawa w wyznaczaniu pozycji rozliczeniowych za pomocą symulatora JGP.
• Umożliwienie dodania do pozycji rozliczeniowej faktury korygującej z datą z przyszłości.
• Zabezpieczenie przed usunięciem rachunku w przypadku, gdy posiada on korektę.
Stomatologia (+EDM)
• Uwzględnienie specjalności lekarza w wyznaczaniu pakietu stomatologicznego – dodanie specjalności chirurga stomatologicznego.
Terminarz
• Dodanie w terminarzu, w danych pacjenta w prawym panelu, informacji o ubezpieczeniu komercyjnym
Wsparcie rozliczeń
• Dodanie czynności “Wpis konsultacji lekarskiej” oraz możliwości zdefiniowania w jaki sposób wymagać procedur do algorytmów wsparcia rozliczeń.
Zdarzenia medyczne
• Dodanie możliwości wprowadzenia kraju wydania w sekcji ubezpieczyciel dla cudzoziemca z UE.
Zarządzanie
• Poprawa problemów ze zmianą grupy uprawnień dla użytkowników systemu

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

KATEGORIE WPISÓW