Aktualizacja numer 9.10.0. (06.11.2023)

ACMDR
• Poprawa przekazywania dat w dokumencie zgody dla Chmury dla zdrowia.
• Umożliwienie zaczytania certyfikatów w formacie *.p12 podczas rejestracji konta w eRepozytorium w chmurze.
AMPA
Poprawa procesu dodawania oraz wycofywania zgód pacjenta na komunikacje z systemem Informacje Medyczne.
Deklaracje
• Dodanie możliwości wyboru opiekunów na deklaracjach spośród wskazanych w kartotece pacjenta.
eRejestracja
• Umożliwienie zdefiniowania liczby zapamiętywanych kopii bazy danych w zadaniu automatycznego tworzenia kopii w Portalu eRejestracja.
eSkierowanie
• Dodanie obsługi nowych statusów dla e-Skierowań.
• Dostosowanie załączników eSkierownia do sanatorium do rekomendowanego formatu JSON.
• Poprawa zatwierdzania eSkierowania z poziomu rejestru skierowań z rezerwacją.
• Poprawienie wydruku eZlecenia na wyroby medyczne.
• Zablokowanie na skierowaniu do sanatorium możliwości wprowadzenia opisu załącznika przy pustej liście załączników.
• Zmiana nagłówka w Skierowaniach do szpitala.
Ewidencja
• Dodanie kolumny “Rozpoznanie” w zestawieniu druków ZLK-1.
• Dostosowanie definicji wydruku załącznika 3a do aktualnego zarządzenia.
• Poprawa pobierania statusów eWUŚ przez harmonogram zadań.
• Uaktualnienie podstawy prawnej oświadczenia pacjenta z Ukrainy.
• Umożliwienie wysyłki wniosku o dostęp do danych pacjenta w kontekście opiekuna dla funkcjonalności wyszukiwania recept P1.
• Utworzenie rejestru wystawionych kart ChUK. Umożliwienie dokonania eksportu kart ChUK do pliku xml oraz możliwość zaimportowania błędów zgłoszonych przez portal SIMP.
• Zmiana tekstów standardowych dla załączników w ramach gabinetu pielęgniarki oraz w skierowaniu do sanatorium.
eWyniki
• Zmiana sposób zapisywania danych na potrzeby sprawozdania ZBPOZ.
Gabinet (+EDM)
• Dodanie obsługi asystenta medycznego w e-zleceniach na wyroby medyczne.
• Poprawa pobierania informacji o pobytach uzdrowiskowych.
• Umożliwienie zapamiętywania kodu nadawcy w kontekście stacji roboczej i użytkownika.
• Usunięcie monitu o nowym wyniku badania diagnostycznego wykonanego w trakcie innej wizyty w gabinecie lekarza bez skierowania.
• Wprowadzenie możliwości zablokowania realizacji wizyty pacjenta bez dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (parametr „Gabinet > Różne > Rozpoczęcie wizyty > Zablokuj możliwość realizacji wizyt NFZ pacjentów bez potwierdzenia prawa do świadczeń”.
• Wyłączenie prowadzenia księgi zabiegów w EDM.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie możliwości zaimportowania i wyeksportowania słownika Klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej.
• Dodanie obsługi procedur ze słownika ICD9 w ramach słownika rodzajów sesji terapii.
• Umożliwienie ewidencji daty terapii bez czasu trwania i daty zakończenia.
• Umożliwienie zmiany sposobu tworzenia dokumentów EDM dla podania leków celem przyspieszenia działania autoryzacji danych.
Indeksowanie EDM
• Poprawa zachowania formatki archiwum dokumentów podczas indeksowania.
Instalator
• Aktualizacja PostgreSQL w celu optymalizacji przetwarzania formatu XML.
Komercja
• Dodanie funkcjonalności wysyłania powiadomień do kontrahentów.
• Dodanie możliwości ustawienia numeru umowy w ramach maski na numer faktury/korekty kontrahenta.
• Dodanie możliwości wydrukowania FV z danymi pacjenta, dla którego została wykonana usługa, w opcji rozliczenia wizyty komercyjnej.
• Uaktualnienie podstawy prawnej zgody na wysyłkę faktur mailem.
• Wprowadzenie Numeru rachunku/faktury w wydruku dla usług zrealizowanych wg umowy w przeglądzie realizacji umów komercyjnych.
• Wprowadzenie podpowiadania daty wystawienia dla faktur komercyjnych dla kontrahentów.
• Zmiana w sposobie ewidencji sald początkowych dla drukarek w ramach modułu komercji. Umożliwienie ewidencji salda początkowego kasy w kontekście wybranego dnia.
Komunikacja
• Dodanie informacji o ważności konta eAnkiet w obszarze Chmury dla zdrowia.
• Dodanie walidacji podczas wysyłki zdarzeń medycznych z pozycją rozliczeniową zawierającą sposób rozliczenia bez wprowadzonej wartości. Dodanie walidacji podczas generacji komunikatu SWIAD z pozycją rozliczeniową zawierającą sposób rozliczenia bez wprowadzonej wartości.
Księgi i raporty
• Umożliwienie zapisania zmian wprowadzonych na wcześniej utworzonym druku formularza.
• Usunięcie powielania danych w raportach pomocniczych dotyczących szczepień.
Medycyna pracy
• Dodanie rejestru wystawionych orzeczeń o rozpoznaniu choroby zawodowej.
• Poprawa zapisywania do Karty kierowcy i Karty badania nauczyciela treści konsultacji oraz załączników wprowadzonych na zakładce Wizyta.
• Poprawienie treści komunikatów walidacji na formatce Karty badania policjantów.
• Rozbudowanie wydruku karty badania sanitarno-epidemiologicznego.
• Zmiana prezentacji orzeczeń w rejestrze orzeczeń.
Opieka dzienna
• Dodanie księgi zabiegów rehabilitacyjnych do opieki dziennej.
Opieka koordynowana
• Aktualizacja listy rozpoznań w opiece koordynowanej.
• Dodanie informacji o wystawieniu IPOM w historii wizyt i oknie ostatnich wizyt.
• Dodanie nefrologii do grupy dziedzinowych rozpoznań oraz do dokumentów IPOM i HIPOM.
Pielęgniarstwo
• Aktualizacja słownika szablonów kalendarza szczepień.
• Umożliwienie skopiowania wizyty i badania fizykalnego z poprzedniej wizyty.
• Usunięcie pola “Wzrok-widzenie barw” dla bilansów innych niż 9.-10. lat. Dodanie pola na inne odchylenia stanu odżywiania dla wszystkich bilansów.
Pracownia diagnostyczna
• Dodanie do funkcji dodatkowych w pracowni diagnostycznej słownika ról personelu zabiegowego.
Recepta
• Dodanie do funkcjonalności wyszukiwania recept pacjenta w P1 obsługi asystenta medycznego oraz trybu specjalnego (na potrzeby przepisywania leków z uprawnieniami dodatkowymi S, C i DZ).
• Poprawa pobierania recept pacjenta z P1.
• Rozbudowanie zakresu danych wyświetlanych w oknie wyszukiwania recept pacjenta w P1.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Dodanie wpisu do historii wizyt w rehabilitacji.
• Zmieniony sposób podpowiadanie rozliczeń w rehabilitacji jeżeli umowa posiada więcej wyróżników.
• Zwiększenie maksymalnej liczby powtórzeń zabiegów w rehabilitacji.
Rozliczenia
• Aktualizacja algorytmu wyznaczania grup JGP dla zakresu AOS.
• Poprawa mechanizmu zbiorczej ewidencji wizyt.
• Poprawa pokazywania informacji o braku porady początkowej u pacjenta pierwszorazowego dla WP2 i WP3.
• Poprawa wyznaczania opłaty NFZ podczas tworzenia korekty rachunku/faktury na podstawie szablonu.
• Poprawa wyznaczania współczynnika 1,1 dla świadczeń pierwszorazowych, gdy wizyta początkowa odbyła się w poprzednim roku.
• Rozbudowa przeglądu realizacji planu umowy.
• Poprawa pokazywania paragonu w przypadku nieprawidłowej konfiguracji drukarki fiskalnej dla rozliczenia cyklu rehabilitacji.
Stomatologia (+EDM)
• Uwzględnienie specjalności periodontologii podczas generacji pakietów stomatologicznych.
• Zmiany w algorytmie wyznaczania pakietów stomatologicznych.
Terminarz
• Rozdzielenie funkcjonalności kopiowania kalendarza na następny rok świadczeniodawcy i komórek w terminarzu.
• Umożliwienie zmiany typu wizyty w rezerwacji i rejestracji z e-skierowaniem.
Wsparcie rozliczeń
• Rozbudowa warunków w algorytmie dodawania rozliczeń automatycznie.
• Umożliwienie pominięcia algorytmu automatycznego dodawania rozliczeń, jeśli w wizycie już istnieją pozycje rozliczeniowe.
Zarządzanie
• Dodanie możliwości wyboru umowy komercyjnej na skierowaniu na badania lab. Dodanie parametru konfiguracyjnego, pozwalającego na wydruk danych kontrahenta oraz wybranej umowy na skierowaniu na badania lab.
• Poprawa mechanizmu dodawania procedur serwisowych.
• Poprawa wyświetlania okna przepisywania leku na receptę w niższych rozdzielczościach ekranu.
Zdarzenia Medyczne
• Dodanie parametru pozwalającego na sterowanie liczbą dni powiadamiania o zdarzeniach medycznych do wysyłki.
• Implementacja obsługi raportu z profilaktyki 40 PLUS dla zdarzeń medycznych.
• Poprawa wysyłki daty kwalifikacji na szczepienie do zdarzeń medycznych (uwzględnienie godziny kwalifikacji).

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.9.1.20342 (18.10.2023)

Recepta
Poprawa działania uprawnienia C na receptach wystawianych na wizytach komercyjnych.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.9.1. (05.10.2023)

Ewidencja
Przyspieszenie ładowania danych w obszarze “Kartoteka pacjenta”.
• Przywrócenie przycisku „Stomatologia” w uzupełnianiu świadczeń.
• Usunięcie nadmiarowo dodanych opiekunów bez PESEL-u.
eZLA
• Poprawa mechanizmu podpowiadania kodu pokrewieństwa podczas wystawiania dokumentów eZLA.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.9.0. (28.09.2023)

eSkierowanie
• Ograniczenie dostępnych do wyboru załączników w ramach skierowania do sanatorium.
• Umożliwienie wystawienia e-skierowania do specjalisty do ośrodka terapii hiperbarycznej.
Ewidencja
Aktualizacja definicji sprawozdania POZ 3A obowiązującego od 07.2023.
• Dodanie możliwości przypisania pacjentowi wielu opiekunów.
• Dodanie rejestru kart DiLO.
• Dodanie w przeglądzie wizyt filtru na współrealizującego.
• Poprawa walidacji kodu pocztowego w słowniku szkół.
• Wyłączenie blokowania pola na miasto w danych pacjenta po wprowadzeniu kodu miejscowości.
• Zabezpieczenie pola “Klasa” na skierowaniu do sanatorium.
• Zmiana jednostki wieku pacjenta w szablonie kalendarza szczepień.
eWyniki
• Poprawa usuwania badań ze zleceń powiązanych z próbkami w punkcie pobrań.
• Zapisywanie wartości definicji kanałów wymiany dla eWyników.
Gabinet (+EDM)
• Dodanie na wydruku podsumowania wizyty informacji o wykonaniu oceny bólu.
• Dodanie wydruku informacyjnego dla zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wysłanych w formie e-Zlecenia.
• Udostępnienie ewidencji informacji o wykonaniu weryfikacji recept pacjenta.
• Umożliwienie wskazania nieaktualnego dokumentu uprawnień dodatkowych na zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
• Umożliwienie wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjenta uprawnionego do świadczeń na podstawie dokumentu uprawniającego rodzaju „IC – osoba niepełnoletnia z rentą rodzinną, bez obywatelstwa polskiego” lub „TR – obywatel Ukrainy, który odniósł obrażenia w wyniku działań wojennych na terenie Ukrainy”.
• Umożliwienie wysyłki zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie e-Zleceń.
Harmonogram przyjęć
• Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie filtra w słowniku diet.
• Dodanie ostrzeżenia przed modyfikacją lub usunięciem danych wprowadzonych przez innego użytkownika.
Indeksowanie EDM
• Poprawa obsługi weryfikacji podpisów dokumentów.
Komercja
• Poprawa rozbicia kwot do zapłaty kontrahenta i pacjenta w rozliczeniu usług z poziomu punktu pobrań. • Umożliwienie importu umów komercyjnych dla obszaru medycyny pracy.
Księgi i raporty
• Rozbudowa raportu wizyt bez deklaracji POZ.
Medycyna pracy
• Aktualizacja podstaw prawnych na wydrukach orzeczeń i zaświadczeń.
Obrót lekami
• Poprawa prezentowanej wartości wstrzymanej dla pozycji transakcji oraz stanu magazynowego w obrocie lekami.
Opieka dzienna
• Dodanie ewidencji wykonanych procedur w planach terapii w przyjęciu.
• Dodanie możliwości wydruku historii pobytu pacjenta w opiece dziennej.
• Umożliwienie automatycznego rozpoczęcia dodawania nowego wpisu po otwarciu danych do edycji. Dodanie ostrzeżenia przed rozpoczęciem edycji lub usunięciem danych wprowadzonych przez innego użytkownika.
Opieka koordynowana
• Dodanie funkcjonalności kopiowania badań diagnostycznych w IPOM w gabinecie lekarza.
• Dodanie możliwości przekopiowania informacji z zaleceń dodatkowych do IPOM -> Zalecenia i postępowanie niefarmakologiczne.
Pharmindex
• Obsługa komunikatu dla niekompletnego słownika opisu leku.
• Usprawnienie prezentacji w słowniku Pharmindex informacji o wskazaniach i odpłatnościach dla uprawnień S, C i DZ.
Pielęgniarstwo
• Optymalizacja procesu tworzenia ankiety gruźlicy.
• Poprawa działania mechanizmu przypisywania wyniku badania do bieżącej wizyty.
Pracownia diagnostyczna
• Dodanie możliwości wydruku podsumowania wizyty w gabinecie diagnostycznym z załącznikami w formacie obrazu.
Recepta
• Dodanie pola wyszukiwania dla leków stale podawanych.
• Umożliwienie łączenia uprawnienia DZ i innymi uprawnieniami dodatkowymi.
• Umożliwienie wyłączenia automatycznego podpowiadania uprawnień DZ, S i C.
• Zablokowanie możliwości oznaczenia uprawnień DZ, S i C w wizycie komercyjnej.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Poprawa działania filtru na zabiegi w Terminarzu w widoku Rehabilitacja.
• Poprawa planowania terminów cyklu zabiegów rehabilitacyjnych w związku z wydrukiem planu zabiegów dla cyklu.
• Umożliwienie skopiowania zaleceń z planu rehabilitacji do zaleceń na wizycie.Dodanie zaleceń dla pacjenta na wydruku planu zabiegów.
• Wyłączenie uwzględniania terminów z przeszłości w funkcjonalności wyszukiwania terminów zabiegów.
• Wyszukiwanie terminów rehabilitacji z ograniczeniem do jednego urządzenia dla miejsca “Wizyta domowa”.
• Zmieniony sposób pokazywania i obsługi planowania ręcznego i łączenia zabiegów.
Rozliczenia
• Dodanie funkcjonalności symulatora JGP dla hospitalizacji i AOS.
• Poprawa mechanizmu eksportowania wyniku weryfikacji.
• Poprawa mechanizmu filtrowania w obszarze: Zbiorcze usuwanie i ponowne generowanie pozycji rozliczeniowych.
• Poprawa przekazywania taryfy pozycji rozliczeniowej w eksporcie komunikatu SWIAD.
• Umożliwienie zatwierdzenia rozliczenia wizyty z datą późniejszą od daty zgonu pacjenta.
• Usunięcie funkcjonalności ewidencji recept i skierowań na formatce uzupełniania świadczeń (dotyczy świadczeniodawców ze Śląskiego OW NFZ).
Stomatologia (+EDM)
• Utworzenie funkcjonalności pozwalającej ukryć okno z notatką w stomatologii.
Wsparcie rozliczeń
• Dodanie obsługi automatycznego wyznaczania sposobu rozliczenia WKR w zbiorczej modyfikacji sposobów rozliczenia.
Zarządzanie
• Poprawa funkcjonalności procedur serwisowych.
Zdarzenia Medyczne
• Dodanie wysyłki zdarzeń medycznych dla pracowni diagnostycznej.
• Poprawa wyświetlania danych w obszarze “Przegląd zdarzeń medycznych”.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.8.0.20336 (06.09.2023)

Gabinety specjalistyczne
• Poprawa dodawania rozpoznań na karcie leczenia bólu.
Recepta
• Implementacja podpowiadania uprawnienia DZ w ramach wystawiania recept. Obniżenie wieku wymaganego do uprawnienia S do 65 lat.
Ewidencja
• Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.8.0. (31.08.2023)

ACMDR
• Usunięcie nadmiarowej informacji o wygasającym certyfikacie lekarza w chmurze dla Zdrowia.
Deklaracje
• Poprawa odczytywania adresu pacjenta z danych pobranej eDeklaracji.
eSkierowanie
• Dodanie wysyłki załączników do zdarzeń medycznych. Dodanie wysyłki informacji o załącznikach w ramach skierowania do sanatorium.
• Dodanie załączników do eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe.
• Rozbudowa filtrowania wystawionych eSkierowań.
• Zoptymalizowanie zapytań przy otwieraniu dowolnego okienka słownikowego.
Ewidencja
• Dodanie możliwości definiowania ścieżki akceptacji dokumentu medycznego przed jego podpisaniem.
• Dodanie powiadomienia przy starcie aplikacji o wybranych statusach akceptacji dokumentu medycznego.
• Dodanie słownika miejsc pracy i szkół w zgłoszeniu ZLK-1.
• Dodanie do raportów definiowalnych identyfikator i nazwę sesji dla wizyt grupowych w psychiatrii.
• Obsłużenie przypadku, w którym użytkownik próbuje nadpisać plik dodany do programu.
• Optymalizacja słownika kodów błędu w przeglądzie wizyt.
• Poprawa mechanizmu wykonywania procedur serwisowych.
• Poprawa szablonu eksportu umów do pliku.
• Poprawa wyświetlania danych pacjenta na wydruku eSkierowania.
eWyniki
• Poprawa generowania nazw plików dla eksportu zleceń na badania diag/lab przez folder współdzielony.
• Poprawa mechanizmu importu wyników badań diag/lab w zakresie obsługi komentarzy.
• Ujednolicenie mechanizmu importu wyników badań diag/lab dla sekcji translation.
eZLA
• Dodano możliwość pobrania listy zwolnień eZLA pacjenta w gabinecie.
Gabinet (+EDM)
• Aktualizacja komunikatów wyświetlanych w procesie wysyłania skierowania.
• Optymalizacja procesu wystawiania skierowań transportowych.
• Rozszerzenie zakresu danych kopiowanych z poprzedniego dokumentu na zaświadczeniu dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
• Udostępnienie karty leczenia bólu w wersjach „Standard+” i „Komercja+”.
• Umożliwienie określenia własnej kolejności wyświetlania czynników ryzyka pacjenta.
Harmonogram przyjęć
• Zablokowanie edycji Statusu w oknach Nowa statystyka oraz Dane statystyki.
Hospitalizacje (+EDM)
• Dodanie funkcjonalności kopiowania wywiadów i badań przedmiotowych w przebiegu leczenia.
• Dodanie wywiadów i badań przedmiotowych do historii choroby w hospitalizacji jednego dnia.
• Poprawa błędu bazy danych po zmianie procedury w wykonaniu planu opieki.
• Poprawa filtrowania w Przeglądzie wykonania planu opieki.
• Zablokowanie możliwości usuwania procedur dodanych w sesji terapii w hospitalizacji z poziomu rozliczenia.
Indeksowanie EDM
• Obsługa załączników w formacie ZIP przy pobieraniu dokumentów z systemu P1.
Komercja
• Uaktualnienie pliku JPK_FA do wersji 4.
Komunikacja
• Nieuaktualnianie przy imporcie słownika miejscowości pozycji dodanych przez użytkownika.
• Poprawa bezpieczeństwa przechowywania haseł dla eRejestracji i eArchiwum.
• Poprawa interpretacji końca dokumentu w komunikacji z repozytoriami zewnętrznymi.
Koszty
• Rozbudowa walidacji dla nowo dodawanego katalogu w katalogu prowizji.
Księgi i raporty
• Dodanie filtru wiek pacjenta dla raportu z wykonanych świadczeń.
• Podpowiadanie typu księgi z filtra “Typ księgi”.
Medycyna pracy
• Badania policjantów – wydruk karty i orzeczenia.
• Dodanie karty badania policjantów.
• Uaktualnienie podstawy prawnej orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego.
• Uzupełnienie słownika podstaw prawnych dla karty badania kierowców.
• Zmiana sposobu zaznaczania sekcji “Przeciwwskazania we wnioskowanym zakresie” na karcie badania niepełnosprawnych.
mmBackup
• Integracja eArchiwum z modułem eKopia+.
• Integracja Portalu eRejestracja z modułem eKopia+.
• Umożliwienie szyfrowania kopii baz eArchiwum i eRejestracji.
• Zmniejszenie rozmiaru kopii bazy danych dla przechowywanych załączników.
MZ/GUS
• Poprawa druku Sprawozdania MZ.
Nie dotyczy
• Zmienione definiowanie eksportów ZBPOZ.
Opieka koordynowana
• Dodanie informacji o wystawionym/zmodyfikowanym IPOM na opiece w ramach wydruku podsumowania wizyty.
• Umożliwienie planowania rezerwacji HIPOM w terminarzu.
• Umożliwienie pozyskania informacji o ilości wystawianych IPOM z podziałem na lekarzy.
• Utworzenie wykazu pacjentów kwalifikujących się do opieki koordynowanej.
Pielęgniarstwo
• Dodanie podpowiadania masy ciała na patronażu noworodka. Dodanie prezentacji masy ciała z patronażu noworodka w oknie antropometrii.
• Rozbudowanie wydruku podsumowania wizyty w Gabinecie Pielęgniarskim.
Pracownia diagnostyczna
• Umożliwienie nagrania na płytę CD wyników badań z pracowni diagnostycznej.
• Umożliwienie usunięcia wyniku badania powiązanego z pomiarem wykonanym przez moduł MIUD po upływie ważności licencji.
Recepta
• Dodanie sprawdzenia czy na recepcie 365 jest lek z rodzaju antybiotyk.
• Dodanie uprawnienia: DZ – uprawnienia określone w art. 43a ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach
Rozliczenia
• Aktualizacja wersji świadczenia podczas zbiorczej modyfikacji sposobu rozliczenia.
• Optymalizacja procesu ewidencji faktur zakupowych.
• Umożliwienie łączenia współczynników ZG, SK i RWU  z z Q*  i R*.
SMS
• Poprawa wielokrotnego wysyłania SMSów.
Stomatologia (+EDM)
• Dodanie opcji przeliczenia rozliczeń stomatologicznych wg pakietów.
• Poprawa dodawania symboli wielozębowych na diagramie.
• Umożliwienie wyłączenia automatycznego dodawania sposobu rozliczenia WKR.
Terminarz
• Umożliwienie dodania komentarza w nagłówku terminarza dla kolumn z zdefiniowanym harmonogramem.
• Zwiększenie maksymalnej liczba osób personelu w tym samym czasie w ramach definiowania zasobów miejsca.
Zarządzanie
• Dodanie typu komunikatu dla importu słownika ulic w dzienniku importów.
• Poprawa literówek w filtrze w Szablony tekstów standardowych.
• Poprawa mechanizmu filtrowania dla obszaru “Rodzaje dokumentów”.
Zdarzenia Medyczne
• Dodanie możliwości wysyłania wielu współczynników specjalnego rozliczenia.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

• Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć od 01.07.2023.

KATEGORIE WPISÓW