Program pilotażowy centralnej e-rejestracji. Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia

W dniu 22 maja 2024 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów …

Dofinansowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego placówek medycznych

W 2022 roku w znaczny sposób nasiliły się incydenty zagrażające cyberbezpieczeństwu placówek medycznych. Aby podnieść bezpieczeństwo danych pacjentów Ministerstwo Zdrowia postanowiło sfinansować wydatki poniesione przez placówki medyczne wydatkowane …