Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji w przeglądarce internetowej.

Rozpoczęcie korzystania z mechanizmu MFA wymaga jednorazowego wykonania czynności powiązania konta w portalu z aplikacją do uwierzytelniania. Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konfiguracji aplikacji do uwierzytelniania w przeglądarce internetowej. Pierwszym krokiem który …

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji na telefonie

Rozpoczęcie korzystania z mechanizmu MFA wymaga jednorazowego wykonania czynności powiązania konta w portalu z aplikacją do uwierzytelniania. Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konfiguracji aplikacji do uwierzytelniania w telefonie z systemem Android. Pobranie aplikacji …