Przedłużenie dofinansowania na bezpieczeństwo informatyczne placówek medycznych

W związku z rosnącą liczbą incydentów zagrażających bezpieczeństwu placówek medycznych Minister Zdrowia postanowił sfinansować wydatki na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w tych podmiotach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo …

Wymagania dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej Obecnie jedyną obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych jest dokumentacja medyczna w formie elektronicznej. Dokumentacja ta może być prowadzona w postaci …