Zmiana w wystawianiu eRecept w mMedica od wersji 10.2.0.0

Nawiązując do komunikatu opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia, chcielibyśmy poinformować, że nastąpiły zmiany w strukturze przekazywanej eRecepty. Zmiany w eRecepcie Do najistotniejszych zmian w budowie eRecepty należą: eRecepta w mMedica po aktualizacji do wersji 10.2.0.0 …

Zmiany w e-receptach na leki psychotropowe

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje od 2 sierpnia …