Wstępne magazynowanie odpadów medycznych

Podmiot leczniczy jako wytwórca odpadów medycznych zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie określa jak postępować …

Odpady medyczne w podmiocie leczniczym – jak z nimi postępować?

Odpady medyczne, w znacznej części zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W związku z tym należy obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością. …