W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje od 2 sierpnia 2023 roku zmienia się sposób wystawiania e-recept na powyższe leki.

Zgodnie z nowymi przepisami wypisaniu takich leków musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta. Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady. Ponadto wystawienie pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1będzie możliwe po weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Zasada ta nie dotyczy przepisywania recept w ramach kontynuacji leczenia. Czyli jeśli nie upłynęły trzy miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta, można wystawić taką e-receptę. Jednak informacja, o tym, że wskazany okres nie został przekroczony, musi być zamieszczona w dokumentacji medycznej pacjenta.

Lekarze POZ

Nowe zasady wystawiania recept na powyższe środki nie dotyczą lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), do której zapisany jest pacjent.

Lekarz POZ, który sprawuje stałą opiekę nad pacjentem i zna jego historię leczenia, nie musi dokonywać takiej weryfikacji. Dotyczy to lekarza, którego wybrał pacjent, składając deklarację.

Natomiast lekarz POZ, który przyjmuje pacjenta w tej samej przychodni w zastępstwie jego lekarza wyboru, ma już obowiązek weryfikacji historii recept. Jednak ma on dostęp do historii leczenia tej osoby w systemie gabinetowym. Pacjent nie musi niczego robić, by mu tę historię udostępnić.

Pozostali lekarze

Na podstawie nowych przepisów wszyscy inni lekarze zobowiązani są weryfikować ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków. Lekarze specjaliści, np. psychiatrzy, neurolodzy, onkolodzy, interniści, dentyści mogą sprawdzać historię recept poprzez narzędzia e-zdrowia lub podczas wywiadu z pacjentem. Ponadto fakt takiej weryfikacji lekarz będzie musiał odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach.

e-recepty na leki psychotropowe w mMedica

Podczas wystawienia recepty na takie leki lekarz, który nie ma deklaracji na danego pacjenta, musi w oknie Recepty kliknąć Recepty pacjenta w P1

Spowoduje to otwarcie okienka Pobranie recept pacjenta i nawiązanie połączenia z systemem P1 na podstawie danych dostępowych osoby personelu wykonującej tą czynność. Wówczas system P1 dostaje informacje, że dany lekarz sprawdził historie recept pacjenta na ten lek. Następnie należy dodać określony lek na receptę. 

Po wykonaniu takiej weryfikacji, system powinien pozwolić wysłać receptę na lek psychotropowy.

W przypadku gdy lekarz nie ma dostępu do danych medycznych pacjenta, w programie mMedica dodano funkcje wnioskowania o dostęp do danych pacjenta w zakresie recept. Służy do tego przycisk Wniosek o dostęp do danych pacjenta w okienku Pobieranie recept pacjenta.

Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Podaj PIN do wniosku. Jeśli pacjent posiada konto w systemie P1 (IKP), spowoduje to otrzymanie na jego numer telefonu sms’a z kodem PIN. Kod PIN należy podać lekarzowi. Po wpisaniu PIN-u i zatwierdzeniu przyciskiem OK przez lekarza  aplikacja mMedica pobierze wszystkie recepty pacjenta.

KATEGORIE WPISÓW