Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Nowy rejestr osób wykonujących zawody medyczne od 26 marca 2024 r.

Centrum e-Zdrowia uruchomiło nowy system – Centralny Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. To publiczny wykaz osób uprawnionych do wykonywania profesji, prowadzony przez ministra zdrowia. Rejestr będzie częściowo jawny, dzięki czemu każdy uzyska możliwość sprawdzenia danych osoby wykonującej konkretny zawód medyczny.

Rejestr ten został utworzony na podstawie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Podsumowanie regulacji tej ustawy znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy w artykule Nowe zawody medyczne od 26 marca 2024 r.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępny od dnia 26 marca 2024 r. pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl.

System ma za zadanie agregować i dostarczać aktualne informacje na temat osób wykonujących zawody medyczne na terytorium Polski. W rezultacie ma służyć podniesieniu jakości i umożliwić równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia.

Funkcje Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Podstawowe funkcjonalności systemu to m.in.:

 • rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie,
 • obsługa złożonych wniosków przez Urzędy Wojewódzkie, w tym tworzenie wpisów w rejestrze,
 • generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru?

Wniosek o wpis mogą złożyć wszystkie osoby wykonujące zawody uregulowane wspomnianą ustawą, czyli:

 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Wnioski o wpis można składać od 26 marca 2024 r., wyłączenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazanego powyżej. Poza tym złożenie wniosku o wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Zawód medyczny można wykonywać od dnia uzyskania tego wpisu. Ponadto dla każdego wykonywanego zawodu medycznego składa się odrębny wniosek o wpis do rejestru.

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy są uprawnione do wykonywania zawodu medycznego mogą go wykonywać w okresie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez uzyskania wpisu do rejestru. Jednak zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że osoby, które obecnie spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

W konsekwencji jeżeli do 26 marca 2025 r. wnioskodawcy nie uzyskają wpisu do rejestru – utracą prawo do wykonywania zawodu.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239. Jest ona świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta.

Błędy i problemy w zakresie Rejestru można zgłaszać także mailowo. Więcej informacji na temat rejestru oraz instrukcje dla użytkowników dostępne są pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm.

KATEGORIE WPISÓW