Nawiązując do komunikatu opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia, chcielibyśmy poinformować, że nastąpiły zmiany w strukturze przekazywanej eRecepty.

Zmiany w eRecepcie

Do najistotniejszych zmian w budowie eRecepty należą:

  1. Recepty muszą przekazywać informację o czasie trwania kuracji.
  2. Jednostki w opakowaniu i wskazane w dawkowaniu na recepcie muszą być zgodne. Dlatego np. krople do oczu należy wskazać jako ułamkowa część ml.
  3. Dawkowanie niestandardowe musi zostać w pełni ustrukturyzowane i przesyłane jak sekwencje i podsekwencje.

eRecepta w mMedica po aktualizacji do wersji 10.2.0.0

Od wersji 10.2.0.0 w aplikacji mMedica udostępniono możliwość przekazywania czasu trwania kuracji i weryfikację zgodności jednostek. Tymczasem definicja dawkowania niestandardowego w postaci ustrukturyzowanej zostanie udostępniona od wersji 10.3.0.0.

Ponadto w parametrach konfiguracyjnych dodano parametr „RECEPTA\DATA_DAWK_STRUKT”, który określa datę, od której w wysyłanych receptach dawkowanie jest zapisywane w sposób ustrukturyzowany, brak wartości dla parametru oznacza użycie daty domyślnej 1.03.2024.

Należy pamiętać, iż powyższe zmiany będą obligatoryjne od 1.04.2024 i data ta nie może być późniejsza.

Oznacza to, że po aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 10.2.0.0 w celu prawidłowego wystawienia eRecepty należy:

  • uzupełnić informację o czasie trwania kuracji,
  • zwrócić szczególna uwagę na jednostkę miary przepisywanego leku. Dawkowanie leku wskazane w eRecepcie należy podawać w tej samej jednostce, którą zamieszczono na opakowaniu.

W związku z tym od 01.03.2024 do końca miesiąca tj. do 31.03.2024 niezgodności w eReceptach będą wykazywane jako komunikaty ostrzegawcze. Natomiast od 01.04.2024 będą to twarde walidacje, które odrzucą błędnie zbudowaną eReceptę.

Szczegółowo zmiany w realizacji tzw.recepty rocznej od 1 marca 2024 r. omówiliśmy w naszej bazie wiedzy w artykule Realizacja tzw. recepty rocznej od 1 marca 2024 r.

Wydłużenie okresu przejściowego na wdrożenie zmian w eReceptach – komunikat z dnia 25.03.2024 r.

Minister Zdrowia wydał kolejny komunikat w sprawie wystawiania tzw.recept rocznych od 1 marca 2024 r. W komunikacie z dnia 25.03.2024 czytamy, że wydłużono okres przejściowy na wdrożenie recept ze zwiększoną precyzją informacji o dawkowaniu. Nowy schemat ułatwiający osobie wystawiającej e-receptę precyzyjne zapisanie informacji o schematach dawkowania oraz okresie stosowania będzie obowiązkowy od 9 maja 2024 roku.

W związku z tym pierwotny termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach (dotychczasowym oraz nowym) ulega przedłużeniu z 1 kwietnia na 8 maja 2024 r.

Natomiast od dnia 9 maja 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany do stosowania się do tych wymagań.

Dlatego też w parametrach konfiguracyjnych w parametrze „RECEPTA\DATA_DAWK_STRUKT”, który określa datę, od której w wysyłanych receptach dawkowanie jest zapisywane w sposób ustrukturyzowany, należy zmienić datę na 09.05.2024.

Wprowadzane zmiany są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania systemu P1, który od 1 marca 2024 r.powinien obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. eRecepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece. System ten funkcjonuje prawidłowo pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu.

Wskazanie dawkowania na eRecepcie w mMedica

Ze względu na powyższe zmiany należy w aplikacji mMedica prawidłowo uzupełnić dawkowanie leku na eRecepcie. W tym celu przechodzimy przez ścieżkę: Gabinet -> Pacjent -> Recepty lub poprzez wybranie ikony Recepty w lewym panelu formatki Gabinetu.

uzupełnienie dawkowania

Teraz wybieramy odpowiedni lek za pomocą dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Następnie uzupełniamy szczegółowe dane przepisywanego leku, takie jak: ilość, dawkowanie, sposób i czas podania. Na koniec klikamy Dodaj na Receptę.

WAŻNE: Od wersji 10.2.0.0 aplikacji mMedica, aby prawidłowo wystawić eReceptę uzupełniamy dawkowanie niestandardowe. Dawkowanie niestandardowe należy uzupełniać wystawiając każdą receptę do dnia 31.03.2024 r. bądź do czasu zainstalowania kolejnej aktualizacji programu mMedica do wersji 10.3.0. Od dnia 1 kwietnia 2024 r. lub od wersji 10.3.0 nie będzie konieczności uzupełniania dawkowania niestandardowego.

eReceptę w mMedica można wystawić także z poziomu Kartoteki pacjentów. W tym celu przechodzimy przez ścieżkę: Ewidencja -> Rejestracja

ścieżka dostępu do recept

Wówczas otworzy nam się okno Kartoteka pacjentów. Po wybraniu pacjenta, dla którego będzie wystawiana recepta w dolnym menu wybieramy Wydruk recept z lekami.

wydruk eRecepty

Teraz możemy uzupełnić dawkowanie dla każdego leku przepisanego pacjentowi. W tym celu po wybraniu leku uzupełniamy informacje w sekcji Dawkowanie. Od wersji 10.2.0.0 aplikacji mMedica, aby prawidłowo wystawić eReceptę uzupełniamy dawkowanie niestandardowe. Dawkowanie niestandardowe należy uzupełniać wystawiając każdą receptę do dnia 31.03.2024 r. bądź do czasu zainstalowania kolejnej aktualizacji programu mMedica do wersji 10.3.0.

uzupełnienie dawkowania

Na koniec wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem Dodaj na receptę.

KATEGORIE WPISÓW