Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie realizacji tzw. recept rocznych od 1 marca 2024 r.

W komunikacie przypomina i informuje, że od 1 marca 2024 r. wejdzie w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że „7ab. Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego,środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”.

Kiedy system teleinformatyczny nie wyliczy ilości leku dla pacjenta?

Mechanizm automatycznego wyliczania ilości produktu przez system informatyczny nie będzie miał zastosowania dla:

  • leku recepturowego,
  • produktu przeznaczonego do stosowania na okres nie przekraczający 120 dni,
  • importu docelowego,
  • e-recept farmaceutycznych oraz 
  • produktów o złożonej strukturze opakowań.

W pierwszym okresie, nie będzie również dokonywał ww. wyliczeń dla wyrobów medycznych oraz jednostek międzynarodowych.

Jednocześnie dla ww. wyjątków będzie istniała możliwość wystawienia e-recepty z użyciem schematu dawkowania na dotychczasowych zasadach.

Zasady realizacji recepty elektronicznej – Prawo farmaceutyczne

Na podstawie przepisów art. 96a ust. 7a i ust. 7aa Prawa farmaceutycznego:

“7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej:

  1. po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji “od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji “od dnia”,
  2. pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

7aa. W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.”.

Jaką ilość leku należy wydać pacjentowi?

System informatyczny będzie wskazywał ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego do wydania pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu. Rozwiązanie zadziała więc tylko dla nowo wystawionych recept, a nowy schemat wystawiania może wymagać aktualizacji oprogramowania gabinetowego.

W związku z powyższym, jeżeli ww. system teleinformatyczny w okresie od 1 marca 2024 r. w konkretnym przypadku realizacji tzw. recepty rocznej nie dokona obliczenia ilości leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w art. 96a ust. 7a i 7aa ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba realizująca receptę nie stosuje ograniczenia, o którym mowa w art. 96a ust. 7aa Prawa farmaceutyczny, zgodnie z którym „(…) kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”. Brak możliwości obliczenia ww. ilości przez system
informatyczny wyłącza stosowanie wspomnianego ograniczenia.

W takim przypadku osoba realizująca receptę – zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 2 Prawa farmaceutycznego – wydaje maksymalnie ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Zasada ta dotyczy każdej kolejnej realizacji recepty.

Oznacza to, że obowiązek ręcznego obliczania odstępu pomiędzy kolejnymi wydaniami leków obowiązywał do 29 lutego 2024.

Brak kar dla aptek

Dodatkowo Minister Zdrowia informuje, że apteki ani osoby realizujące tzw. receptę roczną nie będą ponosiły negatywnych konsekwencji w związku nieprawidłowym obliczeniem ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,która mogła być wydana pacjentowi.

Przede wszystkim apteka nie będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej lub zwrotu refundacji ceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

KATEGORIE WPISÓW