Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Wystawianie tzw. “recept rocznych” od 1 lipca 2024 r.

Minister Zdrowia przedłużył możliwość wystawiania e-recept w dwóch schematach dawkowania do 30 czerwca 2024 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Minister Zdrowia w dniu 6 maja 2024 r. skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept. Projekt rozporządzenia uwzględnia oczekiwane przez farmaceutów i lekarzy zmiany, m.in. dotyczące:

  • zwiększenia ilość wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie,
  • zmiany w zakresie wydawanej ilości w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań oraz
  • doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia wymuszą zmianę algorytmów i tym samym zmiany systemu informatycznego funkcjonującego w ramach tzw. „systemu P1”

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania recept rocznych od 1 lipca 2024 r.

W związku z tym, Minister Zdrowia w dniu 7.05.2024 r. wydał kolejny komunikat w sprawie wystawiania tzw. recept rocznych od 1 lipca 2024 r. Informuje w nim o wydłużeniu okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym). Okres dostosowawczy potrwa do 30 czerwca 2024 r.

Natomiast od dnia 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany dostosowania się do tych wymagań.

KATEGORIE WPISÓW