30 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli obowiązują od 14 lutego 2024 r.

Na podstawie nowelizacji zmianie uległy przepisy dotyczące karty oceny natężenia bólu prowadzonej w postaci elektronicznej.

Mianowicie w przypadku prowadzenia karty oceny natężenia bólu w postaci elektronicznej natężeniu bólu ustala się za pomocą skali w formacie:

  • numerycznym,
  • słownym oraz 
  • obrazkowym.

W przypadku karty oceny natężenia bólu w postaci elektronicznej pominięto skalę wzrokowo-analogową. Przepisy te mają uprościć odwzorowanie karty oceny bólu prowadzonej w postaci elektronicznej.

Więcej informacji o standardzie leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy w artykule Standard leczenia bólu w POZ i AOS.

KATEGORIE WPISÓW