Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

AOS – więcej lekarzy zrealizuje porady diabetologiczne i endokrynologiczne dla dzieci

20 lutego 2024 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie, które poszerza listę lekarzy mogących realizować porady diabetologiczne i endokrynologiczne dla dzieci w poradniach specjalistycznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określa także wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia, a zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2024 roku. W związku z tym zacznie obowiązywać od 5 marca 2024 roku.

Porada diabetologiczna dla dzieci

Zgodnie z nowelizacją poradę specjalistyczną – diabetologia dla dzieci będzie mógł zrealizować następujący personel:

 • lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii,
 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii,
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej po ukończeniu pierwszego roku modułu specjalistycznego,
 • lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii po ukończeniu pierwszego roku programu specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego,
 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym wykonującym świadczenia zdrowotne w dziedzinie pediatrii.

Porada endokrynologiczna dla dzieci

Po nowelizacji porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci może być zrealizowana przez personel:

 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii,
 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii,
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej po ukończeniu pierwszego roku modułu specjalistycznego,
 • lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – po ukończeniu pierwszego roku programu specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz lekarz: – ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla dziewcząt) lub – ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Jak widać w obu przypadkach umożliwiono udzielanie świadczeń z zakresu porada diabetologiczna dla dzieci oraz porada endokrynologiczna dla dzieci lekarzom w trakcie specjalizacji w wymienionych dziedzinach.

Podsumowując, poszerzenie personelu medycznego, uprawnionego do realizacji świadczeń może skrócić czas oczekiwania na poradę w poradni endokrynologii dziecięcej oraz poradni diabetologii dziecięcej. To z pewnością przyczyni się do szybszej oraz sprawniejszej diagnostyki i leczenia pacjentów.

Nowy sprzęt w gabinetach

Rozporządzenie nakłada na świadczeniodawców także nowe obowiązki dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

W poradniach diabetologicznych mają pojawić się:

 • programy do interpretacji danych z systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym CGM – RT oraz 
 • monitorowania stężenia glukozy flash FGM.

Posiadanie programów do odczytu danych z urządzeń monitorujących glikemię umożliwi lekarzom odczytanie zmienności glikemii w dłuższym okresie oraz ewentualną korektę sposobu leczenia, przede wszystkim dostosowanie odpowiedniej dawki insuliny.

Natomiast w poradniach endokrynologicznych dla dzieci obowiązkowy będzie stadiometr typu Harpenden. Ponadto świadczeniodawcy na dostosowanie się do tego wymogu będą mieli czas do 1 lipca 2024 roku.

Co ważniejsze użycie stadiometru pozwoli lekarzowi zminimalizować wystąpienie błędu pomiaru podczas mierzenia wysokości ciała pacjenta. Wymóg posiadania takiego urządzenia będzie obligatoryjny w przypadku ubiegania się o możliwość akredytacji do specjalizowania lekarzy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

KATEGORIE WPISÓW