Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Od 1 marca 2024 r. system obliczy ilość leku do wydania pacjentowi

Przypominamy, że nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadziła zmiany w realizacji recepty rocznej. Od 1 listopada 2023 roku można pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120- dniowy okres terapii.

Kolejną ilość leku, niezbędną do następnego 120-dniowego okresu kuracji, która pozostała na recepcie rocznej, pacjent będzie mógł otrzymać dopiero po upływie ¾ okresu, na który dotychczas zrealizował receptę, czyli po 90 dniach.

Oznacza to, że pacjent musi pojawić się w aptece co najmniej trzykrotnie w ciągu roku, żeby zrealizować taką receptę.

Kto wylicza ilość leku dla pacjenta?

Aktualnie wyliczeń ilości leku pozostałego do wydania pacjentowi w ramach rocznej recepty dokonuje farmaceuta.

Od 1 marca 2024 r. system informatyczny P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – ma automatycznie wyliczać ilość produktów leczniczych przysługujących pacjentowi w przypadku realizacji recept rocznych.

KATEGORIE WPISÓW