Odpady medyczne w podmiocie leczniczym – jak z nimi postępować?

Odpady medyczne, w znacznej części zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W związku z tym należy obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością. …

Zmiany w POZ od 1 listopada 2023 roku – lekarz POZ zleci więcej badań

Od 1 listopada 2023 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2226). …