Od 1 grudnia 2023 roku zmieniają się zasady realizacji szczepień przeciw COVID-19. W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepienia przeciwko COVID-19 w sezonie 2023/2024 oraz Zarządzenia nr 144/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 października 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy nowe zasady realizacji i rozliczania szczepień przeciw COVID-19.

Szczepienie COVID-19 w placówce POZ i aptece

Od 1 grudnia 2023 roku podmiotami uprawnionymi do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 i ich rozliczenia są:

  • przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które osiadające umowę z NFZ w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza,
  • apteki ogólnodostępne, które podpiszą umowę z NFZ na realizację szczepień zalecanych, u osób, które ukończyły 18 r.ż.

Przypominamy też, że za organizację szczepień przeciw COVID-19 odpowiada kierownik placówki lub osoba upoważniona.

Szczepienia realizowane są niezależnie od złożonej deklaracji wyboru lekarza POZ. W przypadku aptek szczepienia wykonuje wyłącznie farmaceuta posiadający uprawnienia do wykonywania badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego, spełniającego wymagania określone w ustawie o chorobach zakaźnych oraz ustawie o zawodzie farmaceuty.

Szczepionki będą dostarczane przez Rządową Agencje Rezerw Strategicznych (RARS) po złożeniu zapotrzebowania. Świadczeniodawcy powinni zamawiać szczepionki zgodnie z bieżącymi potrzebami z uwzględnieniem wskazania ich nazwy i liczby fiolek. Dodatkowo uprawnionym podmiotom (POZ i apteki) szczepionki będą wydawane nieodpłatnie. Ważna kwestią jest, że RARS nie będzie przyjmował zwrotu szczepionek. Oznacza to, że każdy przypadek straty szczepionek powinien być odpowiednio udokumentowany.

Rozliczenie szczepienia COVID-19 z NFZ

Warunkiem rozliczenia usługi podania szczepionki przeciw COVID-19 jest:

  1. kwalifikacja do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami;
  2. dokonanie wpisu w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzające kwalifikację do szczepienia i podanie szczepionki (ICD-9 – kod 99.557 szczepienie przeciw COVID-19) z zaznaczeniem finansowania: „Publiczne – szczepienie w punkcie szczepień”;
  3. wprowadzenie danych dotyczących szczepień ochronnych do systemu centralnego elektronicznego systemu rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Rozliczenie za wykonane szczepienia COVID-19 dokonane zostanie na podstawie zatwierdzonego przez NFZ miesięcznego sprawozdania. Weryfikacja przesłanego przez świadczeniodawcę sprawozdania odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Centrum e- Zdrowia.

Zapisy na szczepienie COVID-19

Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie przez system dla osób, które ukończyły 12. rok życia. W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na szczepienie COVID-19 może je wystawić osoba uprawniona. Trzeba jednak zweryfikować wiek pacjenta i czas jaki upłynął od przyjęcia ostatniej dawki. (tj. ≥6 miesięcy).

Od 1grudnia 2023 roku przestaje funkcjonować infolinia do zapisów na szczepienie przeciwko COVID-19. Pacjenci będą mogli zapisać się na szczepienie:

  • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (jeżeli punkt szczepień udostępni terminy w e-Rejestracji),
  • bezpośrednio w placówce POZ lub aptece ogólnodostępnej.

Ponadto świadczeniodawcy mogą skorzystać z systemu rejestracji, które zapewnia Centrum e-Zdrowia:

  • do 14 grudnia 2023 roku podmioty uprawnione mogą skorzystać z dotychczasowego systemu e-rejestracji na szczepienia przeciw COVID- 19 dostępnego pod adresem https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/;
  • od 15 grudnia 2023 roku Centrum e-Zdrowia udostępni system Centralnej e-rejestracji dostępny z poziomu aplikacji gabinet.gov.pl (www.gabinet.gov.pl).

KATEGORIE WPISÓW