Od 1 listopada 2023 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2226).

Zakres zmian obejmuje opiekę koordynowaną, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz rozszerza kompetencje lekarzy POZ.

Opieka koordynowana

Do opieki koordynowanej w poradniach POZ włączono kolejne jednostki chorobowe. Teraz z koordynacji opieki skorzystają również pacjenci ze stanem przedcukrzycowym w dziedzinie diabetologii oraz osoby z nadczynnością tarczycy w endokrynologii.

Ponadto nowelizacja umożliwia lekarzom POZ kompleksowe udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom z przewlekłą chorobą nerek. Obejmuje świadczenia związane z wczesnym diagnozowaniem choroby (badania diagnostyczne) i ustalanie terapii. W ramach tego programu pacjenci uzyskają dostęp do następujących usług:

  • kompleksowa porada,
  • badania diagnostyczne, w tym UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu),
  • konsultacje specjalistyczne,
  • porady edukacyjne,
  • konsultacje dietetyczne.

Natomiast w przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano zaawansowane stadia przewlekłej choroby nerek, lekarz POZ skieruje ich na leczenie specjalistyczne.

Dodatkowo w związku z realizacją świadczeń opieki koordynowanej w populacji pediatrycznej wprowadza się możliwość realizacji konsultacji specjalistycznych w dziedzinie kardiologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, chorób płuc dzieci oraz nefrologii dziecięcej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ)

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Lekarze POZ udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, są teraz uprawnieni do wystawiania skierowań na świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej . Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy w lokalizacji udzielania NiŚOZ zapewniony jest dostęp do badań laboratoryjnych.

Celem tych regulacji jest:

  • umożliwienie lekarzom udzielającym świadczeń z zakresu NiŚOZ diagnozowanie stanu świadczeniobiorców i ustalanie terapii, w oparciu o wyniki badań diagnostycznych,
  • przyspieszenie udzielenia świadczeń świadczeniobiorcom kierowanym ze szpitalnego oddziału ratunkowego do NiŚOZ, których stan zdrowia określono, jako niezagrażający życiu oraz przydzielono w triage kolor niebieski lub zielony.

Nowe kompetencje lekarzy POZ

Lekarze POZ otrzymują możliwość zlecania szerszych badań diagnostycznych finansowanych z budżetu powierzonego. Poszerzenie katalogu badań diagnostycznych obejmuje następujące pozycje:

  • badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca
  • immunoglobuliny E całkowite (IgE);
  • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych: – alergeny wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria; – alergeny pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Dzięki tym zmianom proces diagnozowania alergii będzie przyspieszony, a pacjenci nie będą musieli czekać w kolejkach do specjalistów. W przypadku negatywnych wyników badań w kierunku alergii, lekarz POZ będzie szukał innych możliwych przyczyn zgłaszanych objawów. To powinno przyczynić się do szybszej i trafniejszej diagnozy oraz skuteczniejszej terapii.

KATEGORIE WPISÓW