Edukacja i wsparcie

Udostępnianie dokumentacji medycznej (pacjent-lekarz)

Z mocy ustawy dostęp do dokumentacji pacjenta ma lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarka POZ, położna POZ i przychodnia POZ. Każdy lekarz ma też dostęp do dokumentów, które sam wystawił dla danego pacjenta.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dostęp do dokumentacji pacjenta potrzebny jest innym lekarzom, np. specjalistom. W celu dobrania odpowiedniego leczenia i dawkowania leków potrzebują oni informacji o przebiegu dotychczasowego leczenia. Właściwa diagnoza i skuteczne leczenie zależą także od tego, czy lekarz ma całościowy obraz stanu zdrowia pacjenta.

W takiej sytuacji pacjent może udostępnić swoją dokumentację za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub aplikacji moje IKP.

Pacjent może upoważnić do swojej dokumentacji medycznej:

 • bliską osobę, dziecko, wnuczkę, małżonka – wówczas mogą one w jego imieniu wykupić receptę lub umówić wizytę do lekarza,
 • lekarza, pielęgniarkę lub przychodnię, aby pokazać im historię leczenia u innego lekarza,
 • farmaceutę – ale tylko do wglądu w swoje e-recepty.

Poniżej zajmiemy się upoważnieniem do dokumentacji, które pacjent daje lekarzowi bądź placówce medycznej.

Upoważnienie dla medyka na 24 godziny przez SMS-a

Pacjent może upoważnić lekarza każdej specjalności do swoich danych medycznych za pomocą SMS-a. W tym celu lekarz ustala z pacjentem zakres upoważnienia podczas trwającej wizyty, np. wgląd do recept. Następnie lekarz w swoim systemie gabinetowych prosi o dostęp do tych danych. W celu uzyskania dostępu lekarz musi wpisać kod z SMS-a, którego otrzymał pacjent.

Ważną kwestią jest, że numer telefonu pacjenta musi być wpisany w Internetowym Koncie Pacjenta.

Lekarz ma wówczas wgląd w określone w upoważnieniu dane medyczne pacjenta przez 24 godziny.

Udostępnianie dokumentacji za pomocą IKP

Na IKP pacjent udostępnia dowolnemu pracownikowi medycznemu, a nawet całej placówce medycznej, swoją elektroniczną dokumentację medyczną (m.in. e-recepty, e-skierowania).

Aby tego dokonać należy:

 1. Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.
 2. Na górze z prawej strony znajdujemy zakładkę „Uprawnienia”, klikamy na nią.
 3. Wybrać „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”.
 4. Następnie klikamy na granatowy przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”.
 5. Zaznaczamy, komu przyznajemy dostęp, np. pracownikowi medycznemu (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna lub felczer).
 6. Odszukujemy właściwą osobę, wpisując jej imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ).
 7. Określamy zakres i czas udostępniania danych medycznych.
 8. Zatwierdzamy wprowadzone dane.

Pacjent zawsze może cofnąć to upoważnienie lub zmienić jego zakres.

Udostępnianie dokumentacji za pomocą mojeIPK

Pacjent może upoważnić lekarza, pielęgniarkę, farmaceutę do wglądu w swoje dane medyczne również poprzez aplikację mojeIKP.

W celu udostępnienia danych medycznych za pomocą mojeIKP należy:

 • uruchomić aplikację i wejść w „Menu”, klikając w trzy krótkie linie w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w opcję „Uprawnienia”,
 • wybrać opcję: „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”,
 • kliknąć na „Przyznaj dostęp” a następnie wybrać jedną z trzech możliwości: pracownik medyczny, placówka medyczna, apteka/punkt apteczny,
 • wpisać dane osoby/placówki:
  • w przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej podajemy imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) i klikamy „Szukaj”. Gdy system go znajdzie, wybieramy, czy będzie miał dostęp do wszystkich informacji czy wybranych dokumentów, całej dokumentacji medycznej czy tylko z określonego przedziału czasu. Następnie klikamy „Zapisz”.
  • w przypadku przychodni lub innej placówki medycznej, wybieramy „Przyznaj dostęp placówce medycznej”, wpisujemy adres i nazwę placówki, wybieramy właściwą z tych, które zaproponuje system. Potem wybieramy zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza.
  • w przypadku apteki wybieramy „Przyznaj dostęp aptece/punktowi farmaceutycznemu”, wpisujemy adres i nazwę, wybieramy właściwą z tych, które zaproponuje system. Potem wybieramy zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza, z tym, że farmaceutów można upoważnić wyłącznie do dostępu do e-recept.

W sytuacjach kiedy pracownika medycznego nie ma w wykazie lub lekarz czy palcówka mają już dostęp do naszych danych, system o tym poinformuje. Ponadto nie wszystkie placówki korzystają jeszcze z systemu. W związku z tym może się zdarzyć, że, mimo zgody pacjenta, przychodnia czy lekarz nie będą mieli dostępu do jego danych.

Pacjent w dowolnym momencie może cofnąć swoje upoważnienie do dostępu do danych, udzielone pracowników medycznemu, placówce czy aptece, lub zmienić jego zakres.

Dodatkowo w aplikacji mojeIKP pacjent może sprawdzić, kto jest upoważniony do dostępu do danych medycznych. Weryfikacja tych uprawnień przebiega następująco:

 • otwieramy aplikację, klikamy na „Menu” > „Uprawnienia”,
 • wybieramy opcję: Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie,
 • wyświetli się lista osób lub placówek, które mają dostęp do danych,
 • po wybraniu danej osoby lub placówki, dostępne będą dwa przyciski do wyboru: edytuj zakres dostępu lub usuń dostęp.

KATEGORIE WPISÓW