Aktualności Baza wiedzy Bezpieczeństwo systemów informatycznych Edukacja i wsparcie

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji w przeglądarce internetowej.

Rozpoczęcie korzystania z mechanizmu MFA wymaga jednorazowego wykonania czynności powiązania konta w portalu z aplikacją do uwierzytelniania. Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konfiguracji aplikacji do uwierzytelniania w przeglądarce internetowej.

Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest dodanie wtyczki do naszej przeglądarki. Adekwatnie do tego z jakiej przeglądarki korzystamy, musimy wybrać odpowiednią wtyczkę.

Poniżej linki do wtyczek dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Niniejsza instrukcja instalacji opiera się na przeglądarce Firefox, natomiast na każdej innej przeglądarce schemat działania jest taki sam.

Zainstalowanie wtyczki

Przede wszystkim wchodzimy na stronę (linki powyżej), z której pobierzemy wtyczkę. Następnie naciskamy „Dodaj do Firefoksa”

W górnej części przeglądarki wyskoczy komunikat: Czy dodać “Authenticator”?. Należy wybrać przycisk „Dodaj”.

Pobrana wtyczka będzie znajdować się prawym górnym rogu przeglądarki pod ikoną „Puzzla”

Skanowanie kodu QR za pomocą Authenticator

Po naciśnięciu ikony „Puzzla”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, wyświetli nam się lista wtyczek. Wyszukujemy na niej pobraną wtyczkę, którą jest „Authenticator” i wchodzimy w nią za pomocą kliknięcia.

Po wejściu wyświetli nam się okienko naszego „Authenticatora”, naciskamy przycisk „Zeskanuj kod QR”, znajdujący się w prawym górnym rogu okienka.

Następnie aplikacja poprosi nas o zgodę do uprawnień dostępowych. Naciskamy „Zezwól”

Od tego momentu możemy skanować kody QR. Opcja ta jest niezbędna, w celu powiązania konta na Portalu Świadczeniodawcy z aplikacja do wieloskładnikowego uwierzytelniania.

Powiązanie konta na Portalu Świadczeniodawcy z aplikacją Authenticator

Logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy. W sekcji „Administracja i opcje” wybieramy „Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

Następnie zostaniemy przeniesieni do kolejnego okna, w którym naciskamy przycisk „Włącz” w linii: Konfiguracja uwierzytelnienia.

Teraz wyświetli nam się kod QR, który skanujemy za pomocą aplikacji „Authenticator” w sposób opisany powyżej.

W rezultacie, po zeskanowaniu kodu QR w aplikacji „Authenticator”, pojawi się 6 – cyfrowy kod.

Ten kod należy przepisać do Portalu Świadczeniodawcy i nacisnąć przycisk „Powiąż”.

Po udanym powiązaniu, aplikacja jest gotowa do uwierzytelnienia wieloskładnikowego.

Ponadto po naciśnięciu przycisku “Powiąż” wyświetli nam się 10 jednorazowych kodów, które należy wydrukować i zapisać. Kody te będą potrzebne w przypadku braku możliwości dostania się do aplikacji „Authenticator”.

Następnie zapisujemy konfigurację poprzez przycisk „Zapisz konfigurację”.

Kody odzyskiwania

Kody te pozwalają na awaryjne zalogowanie się wykorzystując MFA w przypadku wystąpienia problemu z użyciem aplikacji uwierzytelniającej. Są to kody jednorazowego użytku (raz wykorzystany kod staje się nieaktywny). Zalecamy te kody wydrukować, zapisać i schować w bezpieczne miejsce oraz nie ujawniać ich osobom niepowołanym.

KATEGORIE WPISÓW