Aktualności Baza wiedzy Bezpieczeństwo systemów informatycznych Edukacja i wsparcie

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji na telefonie

Rozpoczęcie korzystania z mechanizmu MFA wymaga jednorazowego wykonania czynności powiązania konta w portalu z aplikacją do uwierzytelniania. Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konfiguracji aplikacji do uwierzytelniania w telefonie z systemem Android.

Pobranie aplikacji na telefon

Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest pobranie aplikacji „FreeOTP Authenticator” na nasz telefon, np. z Google Play.

Po pobraniu aplikacji otwieramy ją. Następnie musimy przesunąć palcem od prawej do lewej strony ekranu. Podczas tej czynności przejdziemy przez 3 sekcje, na ostatniej z nich naciskamy przycisk „Get Started”.

Aplikacja poprosi nas teraz o ustawienie hasła do aplikacji. Należy ustawić odpowiednio silne hasło. Zalecamy, aby hasło składało się z co najmniej 12 znaków i zawierało:

  • duże i małe litery,
  • cyfry,
  • znaki specjalne.

Wpisujemy hasło a następnie je powtarzamy i naciskamy przycisk „Done”.

Skanowanie kodu QR

Z uwagi na zabezpieczenia aplikacji nie ma możliwości zobrazowania procesu skanowania kodu QR. Zostanie to wytłumaczone w formie tekstowej.

Zaczynamy od naciśnięcia ikony plusa w prawym dolnym rogu aplikacji, rozwiną się dwie ikony jedną z nich będzie długopis a drugą kod QR. Naciskamy ikonę kodu QR. Wówczas aplikacja poprosi o dostęp do aparatu, na który się zgadzamy. Otworzy się aparat. Teraz możemy zeskanować kod QR.

Powiązanie konta na Portalu Świadczeniodawcy z aplikacją FreeOTP Authenticator

Logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy. W sekcji „Administracja i opcje” wybieramy „Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)”.

Następnie zostaniemy przeniesieni do kolejnego okna, w którym naciskamy przycisk „Włącz” w linii: Konfiguracja uwierzytelnienia.

Teraz wyświetli nam się kod QR, który skanujemy za pomocą telefonu w sposób opisany powyżej.

Po zeskanowaniu kodu QR w aplikacji „Free OTP Authenticator” pojawi się 6 – cyfrowy kod.

Ten kod należy wpisać do Portalu Świadczeniodawcy i nacisnąć przycisk „Powiąż”.

Po udanym powiązaniu, aplikacja jest gotowa do uwierzytelnienia wieloskładnikowego.

Po naciśnięciu przycisku powiąż wyświetli nam się 10 jednorazowych kodów, które należy wydrukować i zapisać. Kody te będą potrzebne w przypadku braku możliwości dostania się do aplikacji „Authenticator”.

Następnie zapisujemy konfigurację poprzez przycisk „Zapisz konfigurację”.

Kody odzyskiwania

Kody te pozwalają na awaryjne zalogowanie się wykorzystując MFA w przypadku wystąpienia problemu z użyciem aplikacji uwierzytelniającej. Są to kody jednorazowego użytku (raz wykorzystany kod staje się nieaktywny). Zalecamy te kody wydrukować, zapisać i schować w bezpieczne miejsce oraz nie ujawniać ich osobom niepowołanym.

KATEGORIE WPISÓW