Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Programy pilotażowe i dofinansowania Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Program pilotażowy centralnej e-rejestracji. Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia

W dniu 22 maja 2024 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

Etapy realizacji programu pilotażowego

Program pilotażowy będzie trwał od momentu wejścia w życie rozporządzenia do 30 czerwca 2025 roku. Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednak etap przygotowania i realizacji programu ma trwać do 31 marca 2025 r. Natomiast w okresie 1 stycznia-30 czerwca 2025 r. będą przygotowywane sprawozdania z realizacji programu, które mają umożliwić dokonanie jego oceny. Jest to tzw. etap ewaluacji programu.

Centralna elektroniczna rejestracja

Centralna elektroniczna rejestracja (centralna e-rejestracja, CeR) jest to funkcjonalność Systemu P1, która umożliwia dokonanie przez świadczeniobiorcę centralnego zgłoszenia i przydzielenie mu terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego u wybranego realizatora programu pilotażowego, zmianę lub rezygnację z dokonanego centralnego zgłoszenia lub terminu udzielenia tego świadczenia.

Inaczej mówiąc to system, który umożliwia pacjentom złożenie oświadczenia o zamiarze uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej wraz z umówieniem terminu. Ponadto system ten umożliwia odwołanie zgłoszenia przez pacjenta lub zmianę terminu w razie potrzeby.

Świadczeniobiorca może dokonać zgłoszenia na świadczenie opieki zdrowotnej z programu pilotażowego w następujący sposób:

  • za pośrednictwem IKP – Internetowego Konta Pacjenta,
  • osobiście, telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bezpośrednio u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym.

Świadczenia objęte programem pilotażowym centralnej e-rejestracji

Program pilotażowy centralnej e-rejestracji obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu:

  • kardiologii,
  • programu profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego,
  • programu profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.

KATEGORIE WPISÓW