Baza wiedzy Edukacja i wsparcie System mMedica instrukcje i porady

Nowe i kluczowe moduły dodatkowe mMedica w 2021 r.

W aplikacji mMedica dostępne są następujące moduły dodatkowe:

 • Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • Moduł eArchiwum
 • Moduł eRejestracja i eRejestracja+
 • Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych
 • Moduł Gabinet Pielęgniarki
 • Moduł Rehabilitacja Ambulatoryjna
 • Moduł Gabinet Lekarza Specjalisty i inne.

Poniżej przybliżamy funkcjonalności kilku wybranych modułów.

Moduł eRejestracja

Jest to nowoczesny system, umożliwiający umawianie się na wizyty drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. System jest jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami sektorowymi oraz z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Moduł eRejestracja w pełnym zakresie współpracuje z terminarzem i harmonogramem zdefiniowanym w mMedica. Ponadto umożliwia swobodne decydowanie, które terminarze są dostępne w internecie, a które tylko lokalnie. Aktualizacja informacji o dostępnych i zarezerwowanych terminach przebiega w pełni automatycznie i nie wymaga wykonywania dodatkowych działań, dzięki temu nie obciąża personelu dodatkowymi obowiązkami. Moduł ten może ułatwić pracę w rejestracji i pozwoli pacjentom samodzielne planowanie wizyt w terminach dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Moduł eRejestracja jest aplikacją internetową, czyli jest przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Dzięki tej funkcjonalności pacjenci mogą w dowolnym czasie i miejscu zarządzać terminarzem swoich wizyt wykorzystując smartfon lub tablet.

Korzyści dla placówki posiadającej moduł eRejestracja:

 • Oszczędność czasu personelu;
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłek podczas rejestracji pacjenta;
 • Zmniejszenie kolejek w placówce;
 • Możliwość komunikowania się z pacjentami poprzez wiadomości e-mail, np. w celu przekazania ważnych informacji dotyczących funkcjonowania placówki medycznej.

Moduł eRejestracja+

Do najważniejszych funkcji tego modułu dostępnych dla lekarzy i personelu należą:

 • Przegląd zaplanowanych wizyt;
 • Oznaczenia wizyt recepturowych;
 • Oznaczenia wizyt domowych i dostęp do informacji o adresie pacjenta;
 • Wyszukiwanie wolnych terminów;
 • Rezerwacja wizyt własnych;
 • Rezerwacja wizyt do innych lekarzy;
 • Tryb szybkiej rezerwacji na podstawie danych przekazanych z mMedica;
 • Szybkie logowanie do eRejstracja+ z aplikacji mMedica
 • Udostępnianie wyników badań laboratoryjnych na koncie pacjenta.

Wszystkie te funkcje dostępne są na telefonie, tablecie, komputerze, bezpośrednio przez stronę internetową.

Gabinet Pielęgniarki

Jest to rozwiązanie dedykowane pielęgniarkom środowiskowym i położnym pracującym w gabinetach zabiegowych. Dopasowanie zastosowanych rozwiązań do specyfiki pracy pielęgniarek i położnych, pozwala w prosty sposób tworzyć dokumentację w formie elektronicznej.

Najważniejsze funkcje modułu to:

 • Przegląd ostatnich wizyt pacjenta;
 • Obsługa skierowań na badania laboratoryjne, diagnostyczne, na zaopatrzenie rehabilitacyjne;
 • Przygotowanie recept i eRecept;
 • Ewidencja wykonanych patronaży i bilansów;
 • Prowadzenie karty uodpornienia dziecka;
 • Ewidencja zabiegów;
 • Ewidencja karty opieki pielęgniarskiej oraz kart zdrowia z zakresu opieki nad kobietą (karta środowiskowa, karta położnicy itd.);
 • Przeprowadzanie ankiety gruźlicy.

System rezerwacji wizyt pozwala bardzo elastycznie planować pracę w gabinecie pielęgniarskim. Wizyty mogą być rejestrowane za pomocą terminarza mMedica, ale również przez system zleceń pielęgniarskich dostępny w ramach funkcji gabinetu lekarskiego. Zastosowane rozwiązania upraszczają współpracę pomiędzy lekarzem i pielęgniarką, między innymi w zakresie przygotowania bilansów lekarza POZ oraz skierowań dla pielęgniarki/położnej. Zlecenie wykonania zabiegu wystawione w gabinecie lekarskim, przekazywane jest automatycznie do Gabinetu pielęgniarki w celu realizacji. W gabinecie pielęgniarki można realizować wizyty NFZ, wizyty receptowe oraz wizyty komercyjne (wymagany Moduł Komercyjny).

Główne funkcje oraz informacje jakie można gromadzić w ramach realizacji poszczególnych działań:

Zabiegi:

 • wykonanie szczepienia,
 • podanie leku,
 • pobranie materiału,
 • założenie opatrunku,
 • inne rodzaje zabiegów (opcja definiowania własnych zabiegów),
 • informacje o przebiegu zabiegu.

Szczepienia:

 • uproszczone wprowadzanie wykonanych szczepień na podstawie informacji o zaplanowanych szczepieniach,
 • lista szczepień zgodna z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych wraz z określeniem wieku, na który przypada szczepienie,
 • karta uodpornienia,
 • automatyczne wpisy na karcie uodpornienia na podstawie ewidencji wykonanych szczepień.

Patronaże i bilanse:

 • ewidencja przeprowadzonych badań patronażowych, podmiotowych i przedmiotowych w ramach bilansów zdrowia,
 • patronaż noworodka,
 • bilanse zdrowia dziecka,
 • bilans lekarza POZ,
 • siatki centylowe,
 • ewidencja danych zarówno w gabinecie pielęgniarskim jak i gabinecie lekarskim.

Opieka nad kobietą:

 • realizacja świadczeń w ramach sprawowania opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia,
 • opieka nad kobietą ciężarną,
 • opieka nad kobietą w połogu,
 • indywidualna karta środowiskowa,
 • karta środowiskowa ciężarnej,
 • karta położnicy.

Opieka pielęgniarska:

 • prowadzenie karty opieki pielęgniarskiej,
 • przeprowadzanie ankiety gruźlicy,
 • skala Barthel.

Moduł Rehabilitacja Ambulatoryjna

Moduł dodatkowy Rehabilitacja ambulatoryjna jest rozwiązaniem, które wspiera pracę gabinetów fizykoterapeutycznych od planowania zabiegów do prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawowymi funkcjonalnościami tego rozwiązania są:

 • Tworzenie harmonogramów dla urządzeń
 • Planowanie całego cyklu zabiegów
 • Ewidencja wykonanych zabiegów w dedykowanym gabinecie
 • Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych

W celu jak największego usprawnienia pracy z modułem i ewidencji danych rozbudowano słownik zabiegów. Zabieg można połączyć z procedurą ICD9, świadczeniem i usługą komercyjną. Poprawnie zdefiniowany słownik pozwoli na automatyczne podpowiadanie danych w odpowiednich miejscach aplikacji. W rehabilitacji harmonogramy tworzone są dla urządzeń. Powstał nowy zasób urządzenie, któremu przypisuje się zabiegi możliwe do wykonania na wybranym urządzeniu. Zdefiniowane harmonogramy dla urządzeń i rezerwacje zabiegów wykonane na urządzeniach są prezentowane w dedykowanym widoku terminarza dla rehabilitacji. W terminarzu dostępna jest funkcjonalność planowania całego cyklu zabiegów, który pozwala na automatyczne tworzenie rozliczeń z danymi cyklu.

Do wprowadzania danych medycznych pacjenta przygotowano dedykowany gabinet. W ramach dostępnego gabinetu można prowadzić następujące działania:

 • wprowadzenie planu zabiegów,
 • wykonanie oceny stany pacjenta za pomocą klasyfikacji ICF,
 • wprowadzenie wywiadu,
 • wykonanie opisu wykonanego zabiegu,
 • wystawienia zlecenie na środki ortopedyczne,
 • utworzenie dokumentu „Informacja do lekarza kierującego”.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. Materiałów udostępnionych przez Asseco/mMedica.
 2. Opracowań własnych.

KATEGORIE WPISÓW