Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o aplikację Authenticator w przeglądarce intenetowej i FreeOTP Authenticator na telefon, jako drugi składnik uwierzytelniający.

Jak zainstalować i skonfigurować Authenticator w przeglądarce internetowej i na telefonie pisaliśmy w naszej bazie wiedzy w instrukcjach: Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji w przeglądarce internetowej oraz Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) na Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja konfiguracji na telefonie.

Okno logowania do Portalu Świadczeniodawcy

Pierwszy etap logowania do Portalu Świadczeniodawcy jest taki sam jak dotychczas. Należy uzupełnić kod świadczeniodawcy, podać użytkownika i hasło.

Następnie po naciśnięciu przycisku „Zaloguj” , portal poprosi nas o „Kod hasła jednorazowego” – jest to 6 – cyfrowy kod, który znajduję się w aplikacji „Authenticator”.

Czyli kolejnym krokiem jest otwarcie wtyczki “Authenticator” i wygenerowanie kodu. W zależności od tego gdzie mamy zainstalowaną aplikacje Authenticator uruchamiamy ją albo w przeglądarce internetowej, albo na telefonie.

Wtyczka Authenticator w przeglądarce

Aby otworzyć wtyczkę Authenticetor w przeglądarce interentowej klikamy ikonę “Puzzla” w prawym górnym rogu przeglądarki. Dalej wyszukujemy aplikację “Authenticator” i odczytujemy wygenerowany kod jednorazowy.

Aplikacja Authenticator na telefon

Otwieramy aplikację FreeOTP na telefonie i generujemy kod.

Pozostało już tylko wpisać wygenerowany kod na stronie logowania do Portalu Świadczeniodawcy.

Po wpisaniu kodu naciskamy przycisk „Zatwierdź”.

KATEGORIE WPISÓW