Przedstawiamy państwu podsumowanie zmian jakie miały miejsce w aplikacji mMedica w 2022 roku oraz nowe narzędzia, które pomogą usprawnić pracę w Państwa placówkach. Lista zmian wprowadzonych w minionym roku przedstawia się następująco:

 1. Aktualizacja modułu „Dane do sprawozdań MZ/GUS”.
 2. System kolejkowy w nowoczesnej placówce medycznej.
 3. Moduł Wsparcia Zarządzania.
 4. Nowości w mMedica.
 5. eAnkiety – proste narzędzie o wielkich możliwościach.
Aktualizacja modułu „Dane do sprawozdań MZ/GUS”

W aplikacji mMedica udostępniane są następujące sprawozdania:

 • ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
 • ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.
 • MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
 • MZ-13 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc.
 • MZ-14 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej.
 • MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 • MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego.
 • MZ-29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej.
 • MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych.
 • MZ-55 Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę.
 • MZ-56 Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach.
 • MZ-35A Roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących (Medycyna pracy) – udostępniane od wersji 8.0.0 aplikacji mMedica.

Informacje potrzebne do wygenerowania sprawozdań są automatycznie pobierane z bazy danych mMedica. Oprogramowanie mMedica umożliwia edycję wygenerowanych już raportów. Dzięki temu każdy użytkownik może skorygować lub uzupełnić brakujące wartości na sprawozdaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022, wydanym na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej w aplikacji mMedica zostały udostępnione zaktualizowane raporty wspomagające wypełnienie niezbędnych sprawozdań.

Wersja 7.3.8 oprogramowana, która została opublikowana 20 stycznia 2022, zawierała aktualizację następujących raportów:

 • ZD-4 – Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 27.01),
 • ZD-3 – Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01),
 • MZ-54 – Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych (termin złożenia 31.01).

Dodatkowo moduł zawiera dwa sprawozdania przekazywane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które generowane są za okres wskazany przez użytkownika:

 • MZ-55 – Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę,
 • MZ-56 – Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zgłoszone w okresie sprawozdawczym.

Wersja 8.0.0 oprogramowania, która została opublikowana 27 stycznia 2022., zawierała nowe sprawozdanie z danymi rejestrowanymi w module Medycyna pracy:

 • MZ-35 – Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących (termin złożenia do 02.03.2022).

Wersja 8.0.2 oprogramowania, która została opublikowana 10 lutego 2022 r., zawierała aktualizację poniżej podanych raportów dostępnych w aplikacji mMedica:

 • MZ-19 – Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego (termin złożenia 15.02),
 • MZ-13 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 22.02),
 • MZ-29A – Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej (termin złożenia 26.02),
 • MZ-15 – Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02),
 • MZ-14 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 01.03).

Wersja 8.0.4 oprogramowania, która została opublikowana 23 lutego 2022 r., zawierała zmodyfikowane raporty:

 • MZ-11 – Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 31.03).
System kolejkowy w nowoczesnej placówce medycznej

Placówka medyczna potrzebuje takich narzędzi, które pozwalają zajmować się pacjentem, a zadania administracyjne, np. te związane z obsługą kolejek pacjentów powinny się odbywać samoczynnie.

W tym celu oprogramowanie powinno korzystać z już dostępnych danych magazynowanych w systemie i dawać nowe możliwości komunikacji angażując w to samego pacjenta.

mMedica wraz z zestawem odpowiednio dobranych modułów dodatkowych jest w stanie dostarczyć skuteczny zestaw narzędzi zarówno reagujących na zdarzenia występujące w placówce, jak również angażujących pacjenta w te zdarzenia. Służą do tego następujące moduły:

 • eRejestracja – nowoczesny system, umożliwiający umawianie się pacjenta na wizyty bez konieczności bezpośredniego kontaktu z rejestracją placówki. Terminy zarezerwowane samodzielnie przez pacjentów są natychmiast widoczne w Terminarzu mMedica. Atutem jest oszczędność czasu personelu, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia pomyłek podczas rejestracji pacjenta czy zmniejszenie kolejek w palcówce.
 • Integracja Aplikacji Mobilnych – umożliwia prostą wymianę informacji pomiędzy lekarzem a pacjentem za pomocą urządzeń mobilnych (telefon, tablet). Umożliwia również wyświetlanie listy gabinetów, do których pacjent ma umówiona wizytę, wyświetlanie stanu kolejki do wybranego gabinetu oraz obserwowanie zmiany stanu kolejki.
 • mPowiadomienia – podstawowym zastosowaniem Modułu mPowiadomienia jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów w formie powiadomień w aplikacji mobilnej Informacje Medyczne, wiadomości SMS lub e-mail. Informacje wysyłane przez mPowiadomienia dotyczą: przypomnień o terminach wizyt, powiadomień o konieczności dostarczenia skierowania, potwierdzenia dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni, powiadomień w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej odwołania.
 • Moduł mKolejka– System zarządzania kolejką w poczekalni działa na podstawie Terminarza w programie mMedica. Pacjenci zarejestrowani na wizytę tworzą jedną kolejkę w gabinecie, a dzięki darmowej aplikacji, na swoim telefonie mogą wyświetlić stan kolejki dla wybranego gabinetu oraz otrzymywać informacje o zmianach kolejki w danym gabinecie. Dodatkowo aplikacja informuje, który pacjent jest aktualnie przyjmowany w gabinecie. Cała funkcjonalność nie wymaga dodatkowej obsługi i opiera się na podstawowych operacjach związanych z obsługa pacjentów. System mKolejka działa również, gdy pacjent nie posiada aplikacji lub telefonu.

Do uruchomienia systemu zarządzania ruchem pacjentów wymagane są licencje na moduły:

 • mKolejka,
 • mPowiadomienia,
 • Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych,
 • Dodatkowo należy zainstalować komponenty eArchiwum (nie jest wymagane posiadanie licencji na moduł eArchiwum).

Posiadanie dobrze funkcjonującego systemu kolejkowego, zapewniającego możliwość łatwego kontaktu z pacjentem pozwala budować wizerunek nowoczesnej placówki, dbającej o potrzeby swoich pacjentów.

Moduł Wsparcia Zarządzania

Moduł Wsparcia Zarządzania stanowi doskonałe uzupełnienie funkcjonalności aplikacji mMedica.

Daje on pełny obraz prowadzonej działalności w formie prostych graficznych analiz. Zawiera dedykowane raporty zarówno dla jednoosobowych praktyk jak i dużych przychodni. Poprzez wizualizację danych z bieżącej jak i przeszłej działalności dostarcza w trybie natychmiastowym dane pozwalające na podejmowanie szybkich i właściwych decyzji. Moduł Wsparcia Zarządzania dostarcza gotowe zestawy danych do analizy kontraktów NFZ oraz rentowności jednostek komercyjnych.

Do funkcji modułu należą:

 • Diagramy pokazujące pełen przegląd sytuacji przychodni.
 • Analizy demograficzne pozwalające na planowanie celowanych działań marketingowych.
 • Jasne dane pozwalające na kontrole realizacji umów.
 • Zagregowane dane ułatwiające pisanie wniosków do płatnika o zwiększenia kontraktów, dane do negocjacji z NFZ.
 • Analiza rentowności placówki w formie prostych zestawień.
Nowości w mMedica

W 2022 roku w aplikacji mMedica wprowadzono kilka nowych rozwiązań, które powinny usprawnić codzienną pracę.

Jednym z nich są eAnkiety, czyli nowoczesny system zbierania informacji od pacjentów. To rozwiązanie ułatwia i automatyzuje gromadzenie różnorodnych danych, takich jak np. personalizowane wywiady wstępne dołączane do dokumentacji medycznej, typowe badania opinii o realizowanych usługach, czy weryfikacja zainteresowania programami profilaktycznymi.

Najpierw przeprowadzony został pilotaż systemu eAnkiet. Po zakończeniu pilotażu dokonano niezbędnych korekt i wprowadzono eAnkiety do oferty rozszerzeń mMedica. Więcej informacji o eAnkietach znajduje się poniżej.

Kolejna funkcją jest przewodnik o zmianach prawnych w służbie zdrowia. W sekcji „Prawo” znajdują się przejrzyste, wyselekcjonowane i przygotowane przez prawnika najistotniejsze opracowania bieżących aktów prawnych, zarządzeń Prezesa NFZ oraz opublikowanych projektów, a także informacje o najnowszych komunikatach Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. Dzięki tej funkcji użytkownicy mają dostęp do najważniejszych informacji prawnych w zakresie służby zdrowia. Aby korzystać z tej funkcjonalności należy zakupić Moduł Wsparcia Zarządzania mMedica.

eAnkiety

Usługa eAnkiety pozwala na definiowanie oraz zarządzanie wzorami ankiet, ułatwia prowadzenie akcji ankietowych wśród pacjentów i umożliwia analizę statystyczną odpowiedzi.

eAnkiety można wykorzystać do:

 • pozyskiwania od pacjenta informacji przed świadczeniem, zdalnie lub w trakcie wizyty (np. wywiad wstępny),
 • kwalifikacji na określoną ścieżkę leczenia, w wyniku oceny przez lekarza odpowiedzi pacjenta,
 • monitorowania stanu zdrowia w trakcie programów teleopieki,
 • ewidencjonowania danych medycznych z domu pacjenta przez wizytujący personel medyczny,
 • ewaluacji skuteczności leczenia, dla decyzji indywidualnych lub analiz zbiorczych,
 • prowadzenia badań naukowych, obejmujących określona kryteriami grupę docelową,
 • oceny satysfakcji pacjentów, w formie uwag lub wartościowania różnych aspektów usług

Pozyskane w ten sposób informacje można wykorzystać do podniesienia skuteczności leczenia, jakości obsługi i konkurencyjności świadczeń.

eAnkiety umożliwiają sprawne pozyskiwanie danych od pacjentów, bez zbędnego angażowania personelu placówki. Pozwalają na bieżąco monitorować stan zdrowia pacjentów i kierować ich na odpowiednią ścieżkę leczenia. Ponadto pozyskane informacje mogą posłużyć do zaplanowania działań marketingowych i optymalizacji oferty handlowej zgodnie z oczekiwaniami pacjentów.

Podczas korzystania z funkcji eAnkiety zapewniona jest ochrona danych i bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu certyfikatów TLS + WSS.

Usługa eAnkiety jest wielojęzyczna. Pozwala też na współdzielenie wzorów ankiet pomiędzy użytkownikami i placówkami medycznymi.

Aby skorzystać z usługi eAnkiety w mMedica niezbędne są:

 • Oprogramowanie mMedica w wersji 8.4.0 lub wyższej.
 • Dostęp do sieci Internet.
 • Moduł mPowiadomienia.
 • Pakiet  ankiet i danych w usłudze „Chmura dla zdrowia”.

Podsumowanie

Wszelkie modyfikacje i funkcjonalności wprowadzane są do programu mMedica, aby zapewnić placówkom medycznym pełną zgodność z wymaganiami prawa w zakresie prowadzenia, udostępniania i wymiany dokumentacji medycznej oraz usprawnić opiekę nad pacjentem. W związku z tym, oprócz zmian opisanych powyżej, w trakcie 2022 roku miało miejsce kilka znaczących aktualizacji programu, które miały na celu:

 • Dostosowanie ewidencji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne do rozporządzenia MZ z 13.12.2022.
 • Dostosowanie słowników badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz sprawozdań POZ do zmian wprowadzonych zarządzeniem 124/2022/DSOZ (budżet powierzony opieki koordynowanej).
 • Obsługę typu szablonu “II-faza WYKBAD” do zarządzenia 39/2022/DI.
 • Dostosowanie aplikacji do wymogów zarządzenie nr 35/2022/DSOZ.
 • Uzupełnienie słownika typów zgód płatnika NFZ na udzielenie świadczenia, zgodnie z komunikatem NFZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8236.html .
 • Aktualizację sprawozdania POZ nr 3A zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 79/2022/DSOZ.
 • Dostosowanie polityki haseł dla użytkownika do wymogów CERT Polska.
 • Dostosowanie słownika badań POZ do wymagań Zarządzenia 64/2022/DSOZ.
 • Dodanie możliwości wydruku indywidualnego kalendarza szczepień zgodnie z wymaganiami zarządzenia 38/2022/DSOZ.
 • Aktualizację sprawozdania POZ 3A zgodnie z zarządzeniem 38/2022/DSOZ.
 • Dostosowanie aplikacji mMedica do Zarządzenia Nr 24/2022/DSOZ.

KATEGORIE WPISÓW