Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy usługodawcy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941, z późn. zm.). Wbrew powszechnemu mniemaniu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) to nie to samo co Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej. Są to dwa różne terminy regulowane osobnymi przepisami prawa.

Podsumowanie zmian w dokumentacji medycznej

oraz EDM wprowadzonych w 2021 r.

KATEGORIE WPISÓW