Baza wiedzy Edukacja i wsparcie System mMedica instrukcje i porady

Jak wygenerować certyfikaty z RPWDL – INSTRUKCJA

W celu wygenerowania certyfikatów z RPWDL należy wykonać następujące kroki:
 1. Wpisujemy w przeglądarkę adres strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/) i wybieramy opcję „Zaloguj się”. Jeśli nie mamy utworzonego konta, to należy je utworzyć i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
 2. Wybieramy z bocznego menu opcję „Utwórz wniosek”, a następnie „Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów.
 3. Wypełniamy wszystkie wymagane pola: księgę rejestrową, adres e-mail, konto administratora. Administrator to osoba, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie naszym kontem w P1. W przypadku praktyki zawodowej najlepiej podać swoje dane, aby mieć łatwy dostęp do certyfikatów. Należy podać następujące dane administratora: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer PESEL.
 4. Następnie wybieramy opcję: „Pobierz generator plików CSR” (nie zamykamy przeglądarki). W przypadku systemów Windows 10 plik powinien otworzyć się automatycznie, otwieramy pobrany plik. Na systemach starszych niż Windows 10 potrzebny będzie program do rozpakowywania plików, typu WinRaR. System Windows 10 może ostrzegać przed otwarciem pliku i ochronie komputera, wybieramy wówczas opcję: „Więcej informacji”, a następnie „Uruchom mimo to”. Otwiera się okno: „Generator CSIOZ”.
 5. Wybieramy opcję: „Generuj pliki CSR”. Nazwa certyfikatu jest wczytana automatycznie, ale można ją zmienić. Musimy podać hasło do certyfikatu. W nazwie ani haśle nie wpisujemy polskich znaków, hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków. Generator automatycznie zaznaczy opcję zastosowania tego samego hasła dla certyfikatu TLS, można tą opcję odznaczyć i wygenerować kolejne hasło. Następnie naciskamy: „Generuj pliki CSR”.
 6. Zaleca się utworzenie folderu: „Certyfikaty” i w nim zapisać utworzone pliki. Po zapisaniu plików wracamy do wniosku.
 7. Następnie należy dodać plik WSS CSR, klikając opcję „Wybierz plik”. W utworzonym folderze „Certyfikaty” odszukujemy plik WSS z końcówką csr i klikamy „Otwórz”.
 8. Analogicznie dodajemy plik TLS.CSR, klikając opcję „Wybierz plik”. W utworzonym folderze „Certyfikaty” odszukujemy plik TLS z końcówką csr i klikamy „Otwórz”.
 9. Po dołączeniu plików akceptujemy zgody znajdujące się poniżej i klikamy „Wyślij”.
 10. Jeśli wszystkie powyższe czynności wykonaliśmy prawidłowo pojawi się komunikat o zaakceptowaniu wniosku i konieczności skontaktowania się z dostawcą oprogramowania gabinetowego. Klikamy „OK”.
 11. Powinna pojawić się możliwość pobrania certyfikatów WSS i TLS. Należy wybrać: „Pobierz certyfikat WSS” oraz „Pobierz certyfikat TLS” i zapisać je w tym samym folderze, w którym zapisywaliśmy poprzednie pliki „CERTYFIKATY”. Linki do certyfikatów WSS oraz TLS są ważne przez 30 dni od daty złożenia wniosku.
 12. Otwieramy ponownie Generator CSIOZ i wybieramy środkową opcję: „Po złożeniu wniosku, generuj pliki certyfikatów”. Pojawi się nowe okno „Wczytaj pliki PEM i JKS z folderu”, wybieramy „Wczytaj pliki”. Następnie wyszukujemy nasz folder „Certyfikaty” i klikamy „Wybierz”. Jeśli wszystkie pliki zapisaliśmy w tym folderze, to generator wczyta je automatycznie. Jeśli nie to należy każdy plik wczytać manualnie.
 13. Wpisujemy hasła do certyfikatów WSS i TLS i klikamy: „Generuj pliki certyfikatów”. Ponownie wybieramy nasz folder: „certyfikaty” i klikamy „Zapisz”.
 14. Utworzyliśmy dwa certyfikaty: WSS z końcówką wss_p12 oraz TLS z końcówką tls_p12. Będą one ważne przez dwa lata i służą do zintegrowania systemu gabinetowego z P1.

KATEGORIE WPISÓW