Baza wiedzy Edukacja i wsparcie System mMedica instrukcje i porady

Jak podłączyć się do P1? INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW mMedica

Jak podłączyć się do P1? INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW mMedica

Aby zapewnić podłączenie do P1 placówce posiadającej aplikację mMedica należy wykonać następujące czynności:

  1. Wygenerować certyfikaty P1 ze strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
  2. Zakup i uruchomienie modułu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna).
  3. Przypisać odpowiednie kompetencje personelowi.
Generowanie certyfikatów

Najważniejszą czynnością którą trzeba przeprowadzić, aby zapewnić placówce połączenie z P1, jest wygenerowanie certyfikatu P1 i jego wgranie do programu mMedica oraz uruchomienie modułu EDM.

  1. W pierwszej kolejności należy wejść na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wygenerować certyfikaty P1, jeśli nie mamy w rejestrze zarejestrowanej działalności i nie posiadamy księgi rejestrowej należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o nadanie owej księgi.

Do poprawnej komunikacji pomiędzy mMedicą a P1 potrzebne będą końcowe certyfikaty: certyfikat_p1_wss_p12 oraz certyfikat_p1_tls_p12

Wyglądają one następująco:

Wgranie certyfikatów do mMedica

Gdy już mamy wygenerowane certyfikaty P1, przechodzimy do ich wgrania.

W głównym oknie mMedica przechodzimy do ścieżki zarządzanie -> konfiguracja ->konfigurator

Następnie przechodźmy w konfiguratorze do zakładki System -> Autoryzacja

Tutaj widzimy certyfikaty które są wgrane do mMedica. Certyfikaty P1, posiadają zawsze ten sam okres ważności trwający 2 lata od wygenerowania.

Aby wgrać taki certyfikat należy kliknąć na ikonkę folderu:

Otwiera nam się okno:

Tutaj należy skopiować certyfikat, wybrać go i kliknąć Otwórz.

System poprosi nas wtedy o podanie hasła do certyfikatów, które ustawiliśmy podczas generowania.

Postępujemy tak samo z dwoma certyfikatami.

Po tych dwóch operacjach zatwierdzamy zmiany.

Wystarczy się przelogować i certyfikaty zostaną wgrane.

Zakup modułu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)

Drugą czynnością którą musimy wykonać jest zakup modułu Elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), wraz z uruchomieniem.

Aby uruchomić moduł po zakupie, należy wejść w ścieżkę zarządzanie -> konfiguracja ->konfigurator

Następnie System -> Moduły dodatkowe.

Tutaj zaznaczamy moduł EDM i zatwierdzamy.

Po przelogowaniu się, moduł zostanie włączony.

Przypisanie odpowiednich kompetencji personelowi

Podczas każdej czynności w której wysyłamy informacje do P1, jak na przykład wysłanie eRecepty czy wysłanie/pobranie eSkierowania, system P1 sprawdza dane użytkownika.

Do poprawnej komunikacji, należy dodać odpowiedni personel z kompetencjami.

W głównym oknie mMedica przechodzimy do ścieżki zarządzanie -> konfiguracja -> rejestr personelu

Gdy przejdziemy do okna personelu klikamy na górze Nowy.

Pokaże nam się następujące okno na dole:

Tutaj musimy dodać personel.

P1 sprawdza Informacje zaznaczone gwiazdką *

W przypadku lekarza/pielęgniarki musimy podać numer prawa wykonywania zawodu.

Jeśli jest to personel rejestracji/administracyjny należy podać Pesel.

W przypadku lekarza musimy jeszcze uzupełnić trzecią zakładkę 3. Dane dodatkowe, tutaj podajemy grupę zawodową i specjalność.

Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy.

KATEGORIE WPISÓW