Jak Indeksować i udostępniać EDM w mMedica?

Indeksowanie polega na przesłaniu do Platformy P1 informacji o dokumencie. Informacja ta powinna zawierać między innymi miejsce, gdzie jest składowany. Składowanie musi być zrealizowane w sposób, umożliwiający udostępnianie dokumentów (pobranie/odczyt przez uprawnione osoby/podmioty), z zachowaniem wszystkich wymaganych zabezpieczeń oraz mechanizmów weryfikacji uprawnień dostępu do dokumentu.

Oprogramowanie mMedica większość operacji związanych z indeksowaniem i komunikacją z P1 wykonuje w sposób automatyczny i nie wymaga dodatkowych działań ze strony personelu placówki. Wymagana jest jednak prawidłowa konfiguracja funkcji.

Indeksowanie i udostępnianie dokumentacji w aplikacji mMedica