+48 68 422 70 52 bok@ea24.pl

FAQ Zdarzenie medyczne

Strona główna > FAQ mMedica > FAQ Zdarzenie medyczne

 

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zgodnie z treścią ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28kwietnia 2011r. Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji jest to „świadczenie zdrowotne”, o którym mowa w art.5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Podążający tym tropem:
„świadczenie zdrowotne” jest to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

 

Jak raportować zdarzenia medyczne w mMedica?

W kontekście oprogramowania mMedica funkcje umożliwiające raportowanie zdarzeń medycznych są standardowo dostępne w aktualnej wersji aplikacji mMedica i korzystanie z nich nie wymaga zakupu dodatkowych modułów. Wymagana jest jedynie ich konfiguracja. Więcej informacji praktycznych można znaleźć na naszym infoBlogu w dziale FAQ.

 

Jak Indeksować i udostępniać EDM w mMedica?

Indeksowanie polega na przesłaniu do Platformy P1 informacji o dokumencie. Informacja ta powinna zawierać między innymi miejsce, gdzie jest składowany. Składowanie musi być zrealizowane w sposób, umożliwiający udostępnianie dokumentów (pobranie/odczyt przez uprawnione osoby/podmioty), z zachowaniem wszystkich wymaganych zabezpieczeń oraz mechanizmów weryfikacji uprawnień dostępu do dokumentu.
Oprogramowanie mMedica większość operacji związanych z indeksowaniem i komunikacją z P1 wykonuje w sposób automatyczny i nie wymaga dodatkowych działań ze strony personelu placówki. Wymagana jest jednak prawidłowa konfiguracja funkcji. Więcej informacji praktycznych można znaleźć na naszym infoBlogu w dziale FAQ.