Co to jest Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej?

Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej w dużym uogólnieniu jest prostym odwzorowaniem i następcą dokumentacji papierowej. Aktualnie jej elektroniczna forma nie jest standaryzowana. Istnieją oczywiście wytyczne w zakresie jej tworzenia i przechowywania. Wśród dostawców oprogramowania istnieje jednak duża dowolność w interpretacji obowiązujących zasad. Funkcje i solidność posiadanego systemu informatycznego w dużej mierze zależą od możliwości, umiejętności i budżetu dostawcy naszego oprogramowania.

Dokumentacja w formie elektronicznej tworzona z wykorzystaniem dostępnego w placówce oprogramowania jest autoryzowana i weryfikowana na poziomie placówki. Zazwyczaj jest to login i hasło użytkownika systemu.
Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Warto zweryfikować w jaki sposób dostawca naszego oprogramowania formalnie i technicznie spełnia wymogi w nim zawarte.

Obecnie jest to jedyna możliwa i obowiązująca forma prowadzenia Dokumentacji Medycznej w placówkach.