Zmiana w wystawianiu eRecept w mMedica od wersji 10.2.0.0

Nawiązując do komunikatu opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia, chcielibyśmy poinformować, że nastąpiły zmiany w strukturze przekazywanej eRecepty. Zmiany w eRecepcie Do najistotniejszych zmian w budowie eRecepty należą: eRecepta w mMedica po aktualizacji do wersji 10.2.0.0 …

Zmiany w standardach leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

30 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku …

Od 1 marca 2024 r. zmienia się zakres informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców

12 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń …