Wymagania dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej Obecnie jedyną obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych jest dokumentacja medyczna w formie elektronicznej. Dokumentacja ta może być prowadzona w postaci …